Системи за изграждане на подпорни стени

Принцип на работа

Системите за изграждане на подпорни армонасипни стени (MSE walls) залагат на взаимодействието между анкериращите елементи (стоменени или геосинтетични армиращи мрежи) и инженерния насип. Като реакцията на усилията от постоянни и променливи товари се проявява опънна сила в армиращите елементи. Правилният подбор на подходяща закотвяща дължина предотвратява опасносността от преместване на лицевата част.

 

Подпорни стени

ВиаКон България е производител на три типа системи за изграждане на армонасипни стени:

- ViaWall A – система за изграждане на подпорни стени, при която стоманобетонни панели образуват лицевата част на стената, докато поцинковани стоманени мрежи или моноориентираните PEHD геомрежи армират насипа

- ViaWall B – система за изграждане на подпорни стени, при която стоманени армиращи мрежи образуват лицевата част и армират насипа

- ViaBlock – система за изграждане на подпорни стени, при която лицевата част на стената е направена от бетонни блокчета ViaBlock в комбинация с армиращ насипа геосинтетичен материал. Блокчетата представляват неразделна част от системата и се използват в комбинация с моноориентирани полиетиленови геомрежи и полиетиленови конектори.

 

Приложение

Системата се състои от лицева част и армонасип, който може да има различни съставни елементи в зависимост от приложения вид система. Армонасипните подпорни стени могат да имат най-разнообразни приложения. Те представляват много успешно решение при:

- изграждане на крила на мостове,

- изграждане на насипи с наклон от 86º до 90º,

- укрепване на насипи.

 

Предимства

- лесен и бърз монтаж;

- икономично решение;

- устойчивост на атмостферни влияния;

- естетичен вид и лесна интеграция в околната среда;

- възможност за изграждане на стени с произволни размери и форма.

 

Виакон България предлага пълна подкрепа на всеки етап от реализацията на даден проект – от проектирането на подпорната стена до окончателното й изпълнение. Повече подробности за предлаганите от нас системи можете да намерите в нашия каталог.

Свалете спецификациите
За повече информация: 

За да получите повече информация или да отправите запитване, моля свържете се с нас:

+359 2 953 24 18

office@viacon.bg