Шлиц канавки

Линейните отводнители с шлицови канавки са предназначени за дъждовна вода и маслa при обезводняване на най-взискателните пътища, магистрали, пътища клас I, тунели, летища, места за паркиране и др. Шлицовите канавки според вида си предлагат и вътрешен наклон от 0,5 %, който осигурява надеждно оттичане на вода и предотвратява появата на аквапланинг. Елементите са оразмерени за клас транспортно натоварване D400, E600 и F900. Линейните отводнители са изработени от бетон с добавен микросилициев прах, който повишава якостните качества и корозионната усточивост на бетона. Прекъснатият входящ слот гарантира стабилност на елемента дори по време на напречно движение. Елементите с непрекъснат слот не са проектирани за напречно движение. Системата се състои от няколко основни елемента включващи:

 • шлицова канавка с прекъсната дължина на слота 4 m с или без вътрешен наклон;

 • шахти, включително капаци, кош за утайки;

• почистващ елемент;

 • слот с тръба с дъга;

• защитен огнеупорен капак (сифон);

 • тапа.

 

Линейните отводнители с шлицови канали са модерен, бърз и ефективен начин за оттичане на излишната вода от пътните настилки. При производствот им се поставят изключително големи изисквания за качеството на сглобяемите бетонни продукти за транспортната инфраструктура, част от които включват възможност да издържат на интензивния трафик, както и химическите агенти, използвани през зимата.

 

Приложения:

- пътища с трафик от тежкотоварни превозни средства;

- магистрали;

- пътища със специален режим;

- летища;

- пристанища.