Каталози

Двустенни гофрирани полимерни тръби Pecor Optima (EN)

Инженерни решения (Engineering solutions in the economy - EN)

Каталог (Road to Success Catalogue - EN)

Каталог за временни и постоянни мостове Acrow 700XS (Temporary and Permanent Bridges Acrow 700XS - EN)

Каталог за геосинтетични материали (ЕN)

Каталог за двустенни гофрирани полимерни тръби Пекор Куатро (Pecor Quattro - EN)

Каталог за подземни резервоари (Underground tanks - EN)

Каталог за стоманени конструкции (Steel Products Catalogue - EN)

Каталог за стоманени конструкции HelCor и HelCor PA (Steel structures HelCor and HelCor PA)

Каталог за стоманени конструкции MultiPlate MP200 (Multiplate MP200 Catalogue - EN)

Каталог за стоманобетонни системи KОНСПАН (CONSPAN)

Продуктов каталог (Product Catalogue - EN)

Резервоари, Сепаратори и Каломаслоуловители (Underground tanks - EN)

Системи ViaWall + Габиони

Системи за изграждане на подпорни/армонасипни стени ViaWall A, ViaWall B и ViaBlock

Стоманени конструкции MultiPlate MP200, SuperCor и UltraCor

Други документи

Policy Viacon Bulgaria 15022020

Policy Viacon Bulgaria 15022020

Декларация за поверителност за клиенти и други лица

Иновативни мостови съоражения - Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (гр. Стара Загора, 4 декември 2018 г.)

Политика за "бисквитки" на ВиаКон

Съвременни технологии за изграждане на транспортни съоражения: Конструкции от вълнообразна стомана - Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (гр. Стара Загора, 11 декември 2018 г.)

Съвременни технологии за изграждане на транспортни съоръжения - Презентация пред студенти в УАСГ март 2018 г.