Електронно обучение на служителите за изпълнението на международната Конвенция на обединените нации срещу корупцията

09 Януари 2017 г.

Екипът на Виакон България, като част от международната група Saferoad, премина през обучение във връзка с изпълнение на международната Конвенция на обединените нации срещу корупцията. Това е първият глобален правно обвързващ международен инструмент за борба с корупцията. Конвенцията включва мерки, насочени към предотвратяване на корупцията, включително местни и чуждестранни подкупи, злоупотреби, търговия с влияние и пране на пари.
Изискванията на конвенцията са възприети като част от вътрешната корпоративна политика на Saferoad Group и ViaCon Group.