Етичен кодекс

25 Септември 2017 г.

ВиаКон България като част от групата ViaCon и Saferoad винаги се стреми да спазва високи стандарти на етично поведение и коректни бизнес отношения. Запознайте се с обновения Етичен кодекс на групата.