Специализираното изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО“ в рамките на Годишната среща на местните власти в Албена

13 October 2016 г.

През месец октомври се състоя поредната Годишна среща на местните власти, организирана от НСОРБ Актив с подкрепата на Националното сдружение на общините в Република България. В рамките на срещата се проведе и специализираното изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО“,  на което Виакон България имаше възможността да представи своята дейност, продукти и услуги, намиращи широко приложение в различни проекти, реализирани от общините.