Армирани насипи с геомрежи

Геомрежите представляват синтетичен продукт, съдържащ паралелно свързани, пресичащи се ребра, които образуват отвори, позволяващи преминаването на обграждащата ги фракция от инертни материали. Отворите могат  да бъдат квадрати със заоблени ъгли, правоъгълници или издължени елипси.

 

Геомрежите могат да бъдат с якост в двете направления (двупосочни) или с якост, доминираща само в едното направление (еднопосочни). Първият тип се използва основно при армирането на асфалтови пластове, при заздравяване на основата на пътни и ЖП настилки, както и армиране на земните маси, където товарите са ориентирани във всички посоки. Вторият тип се използва при армонасипни стени и стръмни склонове, където посоката на основните напрежения е само перпендикулярно на дължината на съоръжението.

Земната основа има сравнително ниска якост на опън, следователно тя не може да поеме всички сили, въздействащи върху и от конструкциите. Действащите сили на опън могат да бъдат поети с помощта на геосинтетични материали – геомрежи, геотекстил или геокомпозити.

Използването на геомрежа значително повишава качеството и дълготрайността на оформените земни маси и терасовидни участъци, както и на всички видове пътни настилки и покрития.

Основните параметри на подсилените геосинтетични геомрежи са: техните малки удължения при натоварвания и голямата им якост при опън.

 

Приложения:

 • изграждане на склонове, покрити с растителност;
 • ремонт на свлачища;
 • изграждане на подпорни стени;
 • разширяване на железопътни и пътни подлези;
 • изграждане на железопътни и пътни насипи;
 • системи за предотвратяване на свлачища;
 • изграждане на подпорни стени около сметищата;
 • акустични бариери.

 

Предимства:

 • осигуряват укрепване на склоновете, позволяващи използването на местни материали с по-ниско качество и покриване с растителност;
 • връщайки земите, засегнати от свлачища, в първоначалното им състояние, те носят полза за природната среда;
 • строителният процес е значително намален;
 • могат да бъдат спестени до 30% от разходите в сравнение с традиционните методи;
 • инженерните конструкции, подсилени с геормрежи, гарантират по-висок коефициент на безопасност и по-голям капацитет за издържане на статични и динамични натоварвания, включително земетресения, отколкото конструкции, изградени по традиционни методи;
 • геомрежите притежават висок модул на еластичност, якост на съединение, устойчивост на повреди по време на инсталиране и устойчивост на химични вещества: те могат да издържат до повече от 120 години.

 

Материал
Полипропилен (PP) полиестер (PET), Полиетилен (PE-HD) или Поливинил-алкохол (PVA)

Съгласно стандартите 
Якост на опън от 20 kN / m до 2000 kN / m