Бентонитови хидроизолации

Бентонитовите хидроизолации (Geosynthetic Clay Liners – GCL’s) представляват трикомпонентна система от два слоя полипропиленов геотекстил, между които е капсулован натриев бентонит посредством технология на иглонабиване. Бентонитът представлява глина с високо съдържание на минерала монтморилонит, който има свойството да набъбва до 15 пъти при съприкосновение с вода. Поставена между два недеформируеми и добре уплътнени пласта, бентонитова геомембрана създава водоплътен глинен екран и притежава високи хидроизолационни свойства.

Монтажът на бентонитовата хидроизолация е бърз и лесен и се осъществява чрез презастъпване на отделните платна. Ширината на материала зависи от предназначението му, като варира от 1,15 до 3 м при хидроизолация на сутерените част на сгради до 5.1 м при изграждането и рекултивацията на депа за отпадъци, а дължината се определя в зависимост от нуждите на обекта. Бентонитовите геомембрани се произвеждат от тъкани и нетъкани геотекстили, а при необходимост могат да бъдат каширани с полиетиленова геомембрана с различна дебелина. Количеството на бентонита, използван при производството на бентонитовите хидроизолации, варира в широки граници и зависи основно от предназначението на материала и нормативните изисквания.

Хидроизолационни продукти с подобно предназначение: бентонитови хидроизолации, полимерни геомембрани, PVC геомембрани, циментови геомембрани.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Изграждане и рекултивация на сметища;

- Подземна хидроизолация на сгради и съоръжения;

- Приложим при изграждане на пътища, преминаващи през зелени зони;

- Изграждане на водоеми и изкуствени езера;

- Изграждане и реконструкция на язовирни стени;

- Изграждане на напоителните канали и канавки;

- Изграждане на тунели;

 

ПРЕДИМСТВА:

- Екологичен продукт, щадящ природата;

- Бърз и лесен монтаж;

- Самовъзстановяващи свойства при пробив в следствие на процесите на самонабъбване при контакт с вода;

- Надежден хидроизолационен слой при правилен монтаж;

- Нисък коефициент на филтрация, равняващ се на минимум 50 см уплътнена глина;

 

Свалете каталога
За повече информация: 

За да получите допълнителна информация или да отправите запитване, моля свържете се с нас:

+359 2 953 24 18

office@viacon.bg