Биоразградими и синтетични материали за ерозионен контрол

Биоразградими материали за ерозионен контрол  

Биоразградимите материали за ерозионен контрол, наричани също така рогозки, се произвеждат от кокосови влакна, слама, юта или комбинация от тези материали, пришити към тънка полипропиленова мрежа от едната или двете страни, която стабилизира размерите на материала и придава якостните му свойства. Материалите се доставят на ролки с ширина между 1 и 3 метра. Биоразградимите рогозки могат да бъдат произведени със семена на различни видове треви, храсти и дървесни видове съобразени с климата и района, в който се полагат. В този случай към рогозката се пришива хартиен пласт със семена.

Материалите за ерозионен контрол от този вид имат дълготрайност от 2 до 6 години в зависимост от материалите, от които са произведени, и са до 100 % биоразградими и екологична технология за справяне с ерозията. При разграждането на биоразградимите рогозки се отделя голямо количество лигнин в почвата, което допринася благоприятно за развитието на растителността.

Полагането се извършва върху готова и подравнена основа, като всяко отделно платно се презастъпва 10-15 см в надлъжна и 10-20 см в напречна посока посредством U-образни стоманени скоби или дървени клинове. На върха и в петата на всеки откос рогозките се вкопават в плитки канавки за осигуряване на устойчивостта им по склона. Биоразградимите рогозки са приложими при наклони до 40о, а при по стръмни участъци се препоръчва използването на комбинирани материали за ерозионен контрол от биоразградими материали и полимерни мрежи.   

 

Тъкани геотекстили от биоразградими материали           

Тъканите геотекстили от биоразградими материали се произвеждат от влакна на юта или кокос с маса до 700 г/м2. Те притежават по-висока дълготрайност и якостни показатели от останалите биоразградими материали за ерозионен контрол. Прилагат се успешно при стръмни откоси, защита на брегове и открити терени подложени на силни ерозионни процеси.

 

Синтетични материали за ерозионен контрол  

Синтетични материали за ерозионен контрол се произвеждат от хаотично преплетени полипропиленови нишки или HDPE триизмерни мрежи.  Синтетичните рогозки се прилагат при наличието на силно ерозирали и стръмни склонове. Те могат да бъдат комбинирани със сепариращ геотекстил или усилваща геомрежа при наличие на опънни усилия в материала. Ширината при тези материали достига до 4 м, а монтажът им се осъществява плътно и без гънки към земната основата с U-образни стоманени скоби.

 

Комбинирани материали за ерозионен контрол

Комбинирани материали за ерозионен контрол се произвеждат от UV стабилизирана полипропиленова или HDPE мрежа в съчетание с биоразградими влакна на кокос или юта. Тези материали комбинират предимствата на биоразградимите и синтетични рогозки. Комбинирани материали за ерозионен контрол намаляват значително ерозията като същевременно спомагат и за по-бързото развитие на тревна растителност. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Рекултивация на депа за отпадъци;
  • Ерозионен контрол на откоси при пътни и железопътн инфраструктура;
  • Рекултивация на нарушени терени;
  • При лицевата част на армонасипни подпорни стени;
  • Брегови ивици;

 

ПРЕДИМСТВА:

  • Предотвратяват или значително намаляват ерозионните процеси;
  • Приложими при всякакъв тип ерозия;
  • Помагат за развитието на растителност по откосите;
Свалете каталога
За повече информация: 

За да получите допълнителна информация или да отправите запитване, моля свържете се с нас:

+359 2 953 24 18

office@viacon.bg