Геоклетки

Геоклетките представляват система, изградена от структурирани ленти от полиетилен висока плътност (HDPE), свързани помежду си с ултразвукова заварка. В разпънато състояние, геоклетката придобива ромбоидна форма, която следва да бъде запълнена с подходящ материал – пясък, чакъл, бетон или хумус.

Височината на клетките може да варир между 5 см и 30 см, a големината на отворите достига до 400 х 520 мм.

Геоклетките се произвеждат на секции с размери, зависещи от размера на отворите и тяхното приложение. Свързването на отделните секции една към друга се осъществява с помощта на кабелни връзки, а разпъването им става посредством стоманени анкери с дебелина и дължина, зависещи главно от вида на основата, размера на геоклетките и тяхното приложение. При силно наклонени участъци или в случаите, когато не е подходящо анкериране, монтажът може да се осъществи с полимерни или стоманени въжета захванати в горния край на геоклеките.

В наклонени участъци геоклетъчната система трябва да бъде перфорирана с цел оттичането на инфилтрационните води. Много често под геоклетките се полага тъкан или нетъкан геотекстил, който предотвратява смесването на материала в геоклетката с основата и допринася за носещата ѝ способност.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 • Изграждане и рехабилитация на временни и постоянни автомобилни пътища;
 • Изграждане и рехабилитация на железопътна инфраструктура;
 • Изграждане и рекултивация на депа за отпадъци;
 • Контрол на ерозията на склонове;
 • Изграждане на подпорни стени;
 • Усилване на слаба основа;
 • Изграждане на канали;
 • Усилване на индустриални подове;

ПРЕДИМСТВА

 • Позволяват намаляване дебелината на носещите пластове;
 • Намалява нуждата от поддръжка и ремонтни дейности;
 • Високи якостни показатели и устойчивост на агресивни въздействия;
 • Устойчиви на UV въздействия;
 • Лесни за транспортиране и монтаж;
 • Възможност за различни височини и размери на клетките;
 • Голяма дълготрайност;
Свалете каталога
За повече информация: 

За да получите допълнителна информация или да отправите запитване, моля свържете се с нас:

+359 2 953 24 18

office@viacon.bg