Стоманени конструкции HelCor и HelCor PA

Стоманените конструкции ХелКор (HelCor) се използват за изграждане на водостоци в пътни и железопътни насипи. Служат за провеждане на водни потоци, за изграждане на подлези за пешеходци и велосипедисти или проходи за животни. Могат да бъдат прилагани и като обсадни тръби или защитни канали за кабели.

Стоманени конструкции с подобно предназначение: ХелКор (HelCor), МултиПлейт (MultiPlate MP200), СуперКор (SuperCor), УлтраКор (UltraCor).

Производство:

Конструкциите ХелКор се произвеждат чрез непрекъснато спирално навиване на стоманена лента, защитена срещу корозия. В резултат на това се получават тръби с диаметри от 300 mm до 3600 mm в зависимост от нуждите на проекта. По време на оформянето се създава шев, който допълнително уякчава тръбата.

Производството се извършва при строго спазване на въведената система за производствен контрол, в резултат на което предлаганият продукт притежава високо качество и отговаря на всички национални и европейски изисквания.

Конструкциите ХелКор се произвеждат от стомана, която бива доставяна до завода на листове, навити на рула, с фабрично нанесено антикорозионно покритие, отговаряща на изискванията на стандарта БДС EN 10346:2015.

 

Характерни особености на водостоците, изградени от стоманени тръби ХелКор:

 • Издържат на пътно и железопътно натоварване от всякакъв клас;
 • Произвеждат се с диаметри от 300 mm до 3600 mm;
 • Осигуряват необходимата дълготрайност на съоръженията, като в зависимост от условията на околната среда е възможно да бъдат защитени с три вида антикорозионно покритие:

А. Слой цинк с дебелина 42 µm,

Б. Слой цинк с дебелина 70 µm,

В. Слой цинк с дебелина 42 µm + полимерно покритие Тренчкоут (Trenchcoat) 250 µm.

 • Произвеждат се с дължина по поръчка на клиента;

 

Предимства на водостоците, изградени от стоманени конструкции ХелКор, в сравнение със стоманобетонните водостоци:

 • Производство по конкретен проект

Стоманените тръби ХелКор нямат типово производство – всяка отделна конструкция се произвежда съгласно предварително изработен проект, който задава най-подходящата за съответните условия дебелина на стоманата, диаметър на водостока и тип антикорозионно покритие.

 • Помощ при проектиране

Специалистите от Виакон България се ангажират да окажат пълна подкрепа при изработването на проекта.

 • Бърз и лесен монтаж

Монтажът на обекти, изградени със стоманени тръби ХелКор, е бърз и лесен, може да бъде извършен от малък екип с относително леко оборудване. ВиаКон България поема ангажимента да обучи монтажния екип и да осигури свой представител, който да помага и следи за правилното извършване на монтажа.

 • По-ниски общи разходи

Монтажът и изпълнението на обратния насип отнемат много по-малко време, човешки ресурс и оборудване в сравнение с традиционните стоманобетонни водостоци, като с това общите разходи за изграждане на съответния обект са значително по-ниски.

 • Независимост от климатичните условия

Изграждането на съоръжения от тръби ХелКор не е обвързано с климатичните и температурните условия – монтажът и засипването на конструкциите може да се извършва и при минусови температури.

 • Възможност за изграждане на пътни съоръжения без спиране на движението

 

Допълнителна защита с полимерно покритие Тренчкоутинг (Trenchcoating) и покритие W-Protect

При необходимост конструкциите ХелКор могат да бъдат произведени от поцинкована стомана с допълнително полимерно покритие Тренчкоут (Trenchcoat - изпълнено в съответствие със стандарт EN 10169:2006) или W-Protect (изпълнено в съответствие със стандарт АСТМ 742). Полимерното покритие може да бъде положено от едната или от двете страни на ламарината, като по този начин се създава защита на цинка и стоманата от естествена и химична корозия, както и от механични повреди.

 

Допълнителна защита с бояджийско покритие

Поцинкованите тръби могат да бъдат допълнително защитени с бояджийско покритие с дебелина 400 µm от едната или от двете страни.

Водостоците, изпълнени от тръби ХелКор, не изискват изграждане на крила, но насипът при втока и оттока може да бъде укрепен чрез каменна зидария или по друг начин.

 

Стоманени тръби ХелКор ПайпАрч (HelCor PA)

Oсвен конструкции, изградени от стоманени тръби с кръгло сечение ХелКор ВиаКон България предлага и тръби с дъгово-кръгло сечение ХелКор ПА (HelCor PA). Те се получават в резултат на профилиране на тръби ХелКор с помощта на хидравлични устройства и се оказват много подходящо решение в редица случаи. Дъгово-кръглата форма на тръбите ХелКор ПА се характеризира с 65-100% по-голяма площ на сечението от кръгла тръба със същата височина при еднакво ниво на напълване на двете тръби.

Сравнение на тръби с кръгло и с дъгово-кръгло сечение с еднаква височина

 

При една и съща площ на сечението дъгово-кръглите сечения осигуряват по-голям с около 20-30% меродавен поток в сравнение с конструкциите с кръгло сечение при едни и същи условия на работа на конструкцията.

Сравнение на тръби с кръгло и с дъгово-кръгло сечение с еднаква площ на сечението

 

Тръбите ХелКор ПА могат да бъдат произведени със следните параметри:

 • широчина от 1,34m до 3,67m и височина от 0,97m до 2,61m
 • три вида антикорозионно покритие: слой цинк с дебелина 42 µm, слой цинк са дебелина 70 µm и слой цинк с дебелина 42 µm и полимерно покритие Тренчкоут 250 µm.

 

Екипът на ВиаКон България се ангажира да окаже компетентна помощ на всеки един етап от подготовката и изграждането на инженерни обекти със стоманени тръби ХелКор – проектиране, доставка, обучение на монтажния екип, надзор и помощ по време на изпълнение на основата от инертен материал, по време на монтажа на конструкцията и на изпълнението на обратния насип.

Подробна техническа информация за тръбите ХелКор и ХелКор ПА можете да намерите в нашия каталог.

 

Стоманени тръби ХелКор Би (HelCor Bi)

Отскоро ВиаКон предлага и стоманени тръби ХелКор Би (HelCor Bi), чието приложение значително намалява транспортните разходи, без да окаже сериозно влияние върху останалите предимства на конструкциите ХелКор: бърз и лесен монтаж, независимост от климатичните условия, производство по проект съобразно условията на конкретния обект. Тръбите ХелКор Би са срязани напречно на две части, което позволява оптимално използване на възможностите на транспортната единица. Повече информация за ХелКор Би можете да намерите тук.

 

Приложение

Тръбите ХелКор, ХелКор ПайпАрч и ХелКор Би имат различни приложения в пътната и железопътната инфраструктура. Те представляват най-бързото и лесно решение за изграждане на пътни и железопътни водостоци. С тяхна помощ могат да бъдат осъществени разнообразни екологични проходи за животни, подлези за пешеходци, алеи за велосипедисти. Използвайки стоманени спирално нагънати тръби, Виакон България може да предложи редица решения за изграждане на резервоари с различни приложения. За повече информация можете да видите раздела "Стоманени резервоари" при нашите продукти. Системите ХелКор са подходящи и за изпълнението на силози с диаметри до 3600 cm за съхранение на зърно.

Нашите специалисти са готови да ви окажат пълно съдействие при изготвянето на успешно решение, съобразено с нуждите и изискванията на съответния обект.

Свалете каталога
За повече информация: 

За да получите повече информация или да отправите запитване, моля свържете се с нас:

+359 2 953 24 18

office@viacon.bg