Стоманени конструкции MultiPlate MP200

Стоманени водостоци от вълнообразна поцинкована ламарина тип МултиПлейт (MultiPlate MP200) се използват в пътното и железопътното строителство за изпълнение на инженерни обекти за всички класове пътно и железопътно натоварване от над 100 години. В последните години такива обекти се изграждат успешно и в България.

Стоманените конструкции МултиПлейт могат да бъдат прилагани за изграждане на: водостоци в пътен и железопътен насип, мостове, тунели, подземни проходи, селскостопански подлези и надлези, екологични проходи, хангари, убежища, складове, силози, хангари, корпуси на конвейри, вентилационни шахти, както и за укрепване на съществуващи инженерни обекти.

Стоманени конструкции с подобно предназначение: ХелКор (HelCor), МултиПлейт (MultiPlate MP200), СуперКор (SuperCor), УлтраКор (UltraCor).

Най-важните предимства на стоманените конструкции от вълнообразна ламарина са: 

  • бърз и лесен монтаж;
  • възможност за монтаж на конструкциите при минусови температури и без затваряне на пътя и спиране на движението;
  • по-ниски разходи в сравнение с традиционните стоманoбетонни или бетонни конструкции, свързани с по-краткото време за монтаж и нуждата от малък монтажен екип и леко оборудване;
  • простота на конструкцията;
  • минимални разходи по поддръжка на готовия обект;
  • универсалност на системата – конструкциите могат да бъдат проектирани и изработени в най-разнообразни форми и размери в зависимост от изискванията на средата;
  • висока носимоспособност благодарение на съвместната работа на конструкцията и обкръжаващата почва при пренасяне на натоварването;
  • възможност стоманените конструкции да се прилагат за ремонти или удължаване на съществуващи мостови обекти – бетонни, стоманобетонни или стоманени;
  • изпълнени изисквания за дълготрайност съгласно българските стандарти;

 

Стоманените конструкции МултиПлейт се изграждат от листове вълнообразна ламарина, оформени чрез студено огъване до вълнообразни плочи, които биват свързани помежду си чрез болтова връзка. Разпробиването на отворите за болтовете се извършва в заводски условия. След произвеждане на листовете за цялата конструкция съгласно проекта се изрязват крайните елементи на конструкцията, за да бъдат оформени втокът и оттокът спрямо откоса. Почистените готови елементи на конструкцията подлежат на горещо поцинковане, за да се осигури необходимата антикоризионна защита и дълготрайност на конструкцията.

Процесът на изграждане на инженерни обекти със стоманени конструкции МултиПлейт се състои от следните етапи: изпълнение на основата от инертен материал; доставка на конструкцията – стоманените елементи заедно с елементи за свързване; монтаж на конструкцията; изпълнение на обратния насип; довършителни работи.

 

Реконструкция на съществуващи обекти

Стоманените конструкции МултиПлейт имат приложение и при реконструкцията на вече съществуващи обекти, т.н. метод релайнинг (relining). Конструкцията от вълнообразна ламарина се вкарва в светлия отвор на съществуващия обект и пространството между двата обекта се запълва с бетон клас мин. С16/20. Този метод позволява да бъде реконструиран стар обект, без да бъде спирано движението и без необходимостта от демонтиране на старата конструкция.

Екипът на ВиаКон България се ангажира да окаже компетентна помощ на всеки един етап от подготовката и изграждането на инженерни обекти със стоманени конструкции МултиПлейт - проектиране, доставка, обучение на монтажния екип, надзор и помощ по време на изпълнение на основата от инертен материал, по време на монтажа на конструкцията и на изпълнението на обратния насип.

 

Подробна техническа информация за конструкциите МултиПлейт можете да научите от нашия каталог.

Свалете каталога
За повече информация: 

За да получите повече информация или да отправите запитване, моля свържете се с нас:

+359 2 953 24 18

office@viacon.bg