Стоманени конструкции SuperCor

Конструкциите СуперКор (SuperCor) представляват прекрасна алтернатива на конвенционалните инженерни решения, ново поколение конструкции, характеризиращи се с голяма якост. При тях се използва съвместната работа на стоманената конструкция и заобикалящия я насип, което води до значително повишаване на носимоспособността. В сравнение с конструкциите МултиПлейт стоманените конструкции СуперКор се отличават с по-дълбока вълна и съответно по-голяма якост при еднаква дебелина на ламарината, което позволява изграждането на обекти с по-големи отвори.

Стоманените конструкции тип СуперКор се прилагат за изграждане на инфраструктурни обекти под и над пътища и железопътни линии – мостове, виадукти, проходи за животни, пешеходни надлези и подлези, селскостопански проходи. Максималната разпереност на тези конструкции възлиза на 25 m. Изграждането на обекти от стоманени конструкции СуперКор е лесно и евтино и преди всичко бързо.

Стоманени конструкции с подобно предназначение: ХелКор (HelCor), МултиПлейт (MultiPlate MP200), СуперКор (SuperCor), УлтраКор (UltraCor).

Предимства на конструкциите СуперКор:

  • Относително лесни са за проектиране поради малкия брой детайли;
  • Монтажът им е лесен и бърз – необходима е една малка бригада от 4-5 човека;
  • Работите по изграждането могат да бъдат извършвани при минусови температури – независимо от сезона;
  • Поради относително ниското тегло, монтажът може да бъде извършен близо до мястото, за което е предназначена конструкцията, така че да не бъде спирано движението, и вече готовата конструкция да бъде пренесена и положена върху основите;
  • Ниски разходи, свързани с изграждането поради краткото време и неголямата бригада, необходими за монтажа.

 

Реконструкция на съществуващи обекти

Стоманените конструкции СуперКор имат приложение и при реконструкцията на вече съществуващи обекти, т.н. метод релайнинг (relining). Конструкцията от вълнообразна ламарина се вкарва в светлия отвор на съществуващия обект и пространството между двата обекта се запълва с бетон клас мин. С16/20. Този метод позволява да бъде реконструиран стар обект, без да бъде спирано движението и без необходимостта от демонтиране на старата конструкция.

Екипът на ВиаКон България се ангажира да окаже компетентна помощ на всеки един етап от подготовката и изграждането на инженерни обекти със стоманени конструкции СуперКор – проектиране, доставка, обучение на монтажния екип, надзор и помощ по време на изпълнение на основата от инертен материал, по време на монтажа на конструкцията и на изпълнението на обратния насип.

Подробна техническа информация за конструкциите СуперКор можете да научите от нашия каталог.

Свалете каталога
За повече информация: 

За да получите допълнителна информация или да отправите запитване, моля свържете се с нас:

+359 2 953 24 18

office@viacon.bg