Стоманени резервоари

Виакон България предлага различни инфраструктурни решения за изграждане на системи от резервоари, изработени от стоманени тръби ХелКор, които могат да намерят приложение при:

  • Изграждане на дъждовна канализация
  • Резервоари за технологични води  от 3 до 12 pH
  • Резервоари за пречистване на отпадни води
  • Сепаратори за пречистване на нефтосъдържащи отпадни води (каломаслоуловители)

Поради високата си носимоспособност стоманените конструкции ХелКор позволяват изграждането на резервоари под пътища или паркинги, без да е необходимо полагане на подложен бетон или направа на разпределяща стоманобетонна плоча над резервоара.

 

Размери

Технологията на производство на конструкциите ХелКор прави възможно изработването на резервоари с диаметри до 3600 mm и дължина до 16 m, т.е. резервоар с обем над 150 m3 може да бъде изработен от един цял основен елемент. Разбира се, при нужда от по-големи обеми технологията разрешава съединяване на отделните елементи чрез фланцево свързване, осигуряващо водоплътност.

 

Защита от корозия

Всички елементи на системата са защитени срещу корозия с горещо нанесено цинково покритие с дебелина 42 µm (еквивалентно на 600 g/m2) и допълнително полимерно покритие Trenchcoat с дебелина 300 µm, което гарантира устойчивост срещу агресивното влияние на отпадни води с pH = 3-12.

 

Производство

Производството на резервоарите включва изработване на корпус, страници, ревизионни шахти със стълби, фланци за връзка с влизащи или излизащи тръби от резервоара, фланцева връзка за отделните елементи. Елементите на корпуса на резервоарите са с дължина до 16 m и се свързват на обекта с фланцеви съединения. Страниците са изработени от стоманени листове, подсилени с двойни Т-профили. Всички отделни елементи се изработват от Виакон, и след това се тестват за водоплътност. След постигане на положителен резултат местата на заварките се покриват с боя с високо съдържание на цинк и допълнителни антикорозионни покрития. Прилаганата система за заварка гарантира пълна водоплътност на съоръжението.

 

Монтаж

Резервоарите се монтират върху основа от 30-сантиметров пласт инертен материал и около 10-сантиметров пласт пясък, в който вълните на съоръжението да могат да легнат свободно. При наличие на високи подпочвени води резервоарът трябва да бъде подходящо закотвен, за да не бъде изтласкан от хидростатичното налягане на подпочвените води. Съоръжението трябва да се засипва равномерно от двете страни на пластове от 30 cm, които след това да бъдат уплътнявани. Насипът около резервоарите трябва да бъде уплътнен до  коефициент минимум 0,98 съгласно изискванията на Еврокод 7 БДС EN 1997-1:2005, а непосредствено до  конструкцията  0,95.

 

Предимства

Предлаганата от ВиаКон технология за изграждане на подземни системи от резервоари разполага с редица поредимства, които я правят предпочитана от изпълнителите:

  • Относително ниското тегло изисква по-лека механизация за монтаж;
  • Възможно е производството на големи елементи  с дължина до 16 m, което води до по-лесен и бърз монтаж с по-малко свърващи елементи;
  • Няма необходимост от изпълнение на стоманобетонна основа;
  • Краткият период на реализиране на обекта е особено съществен в ситуация на високи подпочвени води;
  • Антикорозионната защита позволява изграждане на резервоари, изработени от конструкции ХелКор, в почти всякакви почви;
  • Технологията на стоманените спирално нагънати конструкции е разработена за вграждане под пътища с нормален трафик; или Възможност за изграждане на резервоарите под пътища  и паркинги.
Свалете каталога (EN)
За повече информация: 

За да получите повече информация или да отправите запитване, моля свържете се с нас:

+359 2 953 24 18

office@viacon.bg