Стоманобетонни системи CON/SPAN

С помощта на инженерните конструкции КОНСПАН (CON/SPAN), изпълнени от сглобяеми стоманобетонни елементи, могат лесно и бързо да бъдат реализирани преминавания под и над теренни препятствия на:

  • пътища и железопътни линии
  • пешеходни пътеки
  • велоалеи
  • пътеки за животни
  • селскостопанска пътища
  • производствена комуникация

 

Системите CON/SPAN се състоят от няколко вида елементи: сглобяеми стоманобетонни основи Express Foundations, сглобяеми елементи на носещата конструкция, сглобяеми челни стени, сглобяеми крила.

Този вид инженерни решения имат множество предимства пред традиционните: бърз и лесен монтаж, ограничени до минимум извършвани на строежа армировъчни дейности, липса на необходимост от изграждане на кофраж и подпорни скелета по време на монтажа, богат избор на профили, което осигурява широк обхват на употреба, възможност за монтиране на конструкциите веднага след поставяне на основите, което води до намаляване на времето за монтаж и съответно на разходите.

Конструкциите CON/SPAN могат да бъдат с размери на светлия отвор от 3,96 m до 19,80 m и да се прилагат при всички класове пътно и железопътно натоварване съгласно действащите европейски и местни стандарти. Технологията позволява да бъдат изпълнявани хоризонтални чупки в зависимост от нуждите на изграждания обект. Единството на системата и унификацията на проектирането и производството позволяват бързото изпълнение на целия обект на всички етапи от изграждането му.

Процесът на изграждане на инженерни обекти с помощта на стоманобетонните сглобяеми конструкции CON/SPAN е бърз и лесен и обхваща следните дейности: изпълнение на изкопа и подготовка на леглото, разтоварване и полагане на готовите сглобяеми основи Express Foundation, полагане на армировката, осигуряваща непрекъснатост в местата на свързване на съседните елементи на основата, монтаж на елементите CON/SPAN, челните стени и крилата на обекта, поставяне на смес в сглобяемите Express Foundation, уплътняване на връзките и изпълнение на обратния насип.

Напречното сечение на всяка конструкция трябва да бъде подбрано в зависимост от терена, от изискването за светъл отвор на обекта и търсената носимоспособност на конструкцията. Вземат се предвид характерните параметри за всеки един конкретен проект: разпереност, височина, площ на напречното сечение, дебелина и широчина на елемента, армировка.

Виакон България предлага пълна подкрепа при проектирането на конструкции от сглобяеми стоманобетонни елементи CON/SPAN и осигурява обучение на техническите бригади и компетентен надзор по време на монтажа на всяка доставена от нас конструкция.

Подробна информация за предлаганите от Виакон България профили на конструкции от сглобяеми стоманобетонни елементи CON/SPAN можете да намерите в нашия каталог.

Свалете каталога
За повече информация: 

За да получите допълнителна информация или да отправите запитване, моля свържете се с нас:

+359 2 953 24 18

office@viacon.bg