Усилващи геокомпозити

Усилващите геокомпозити за геосинтетични материали, които представляват съчетание между геомрежа и нетъкан геотекстил или материали за ерозионен контрол. Според предназначението си геокомпозитите се делят на две основни групи: усилващи геокомпозити за армиране на асфалтовите пластове и усилващи геокомпозити за армиране на земната основа.

Продукти с подобно предназначение: нетъкани геотекстили, тъкани геотекстили, геомрежи, усилващи геокомпозити (геомрежа + нетъкан геотекстил).

Усилващи геокомпозити за армиране на асфалтовите пластове

Усилващите геокомпозити за армиране на асфалтовите пластове се произвеждат от полиестерна или стъклофибърна геомрежа, едностранно каширана с тънък полипропиленов нетъкан геотекстил. Нетъканият геотекстил, увеличава многократно адхезията на усилващия геокомпозит с основата. Тези материали се характеризират с висока якост на опън и равномерното разпределение на нормалните напрежения, което ги прави подходящи при изграждането и рехабилитацията на пътни настилки.

ПРЕДИМСТВА

- Намалява дебелината на износващия слой;

- Намалява образуването на коловози в райони с високо натоварване;

- Висока адхезия към основата;

- Оптимално сцепление със слоевете асфалт;

- Лесен и бърз монтаж, без необходимост от допълнително закрепяне на материала, дори и през зимата;

- Позволяват преразпределение на напреженията в асфалтобетоновия слой и увеличават устойчивостта на износване на пътното платно;

- Висока устойчивост на температурни амплитуди;

- Увеличава се носимоспособността;

- Намалява и се забавя образуването на рефлекторни и мрежовидни пукнатини;

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Усилване на асфалтовите пластове;

- Ремонтиране на стари и повредени асфалтови участъци;

- Изграждане и рехабилитация на летища;

- Армиране на различни облицовъчни настилки;

- При изграждане и ремонт на пътни конструкции, както и при рехабилитация на стари пътни покрития ( между стар и нов пласт);

- Частично усилване на асфалта на места подложени на интензивен товар;

- Армиране на настилка намираща се върху подземни комуникации и съоръжения;

- Усилване на индустриални подови, настилки и покрития;

- Удължаване и разширяване на пътни участъци;

 

Усилващи геокомпозити за армиране на земната основа

Усилващите геокомпозити за армиране на земната основа се изработват от екструдирана полипропиленова или тъкана полиестерна геомрежа, едностранно каширана с нетъкан геотекстил. Освен армираща функция, материалът притежава и разделяща функция, като едновременно увеличава носимоспособността на земната основа и предотвратява смесването на пластовете.

 

ПРЕДИМСТВА:

- Усилват основата и намаляват дебелина на носещите пластове;

- Комбинират високата якост на геомрежата с разделителната способност на геотекстила;

- По-ниски разходи при изграждане на временни, довеждащи и горски пътища;

- По-бърз монтаж в сравнение с полагане на геотекстил и геомрежа поотделно;

- Висока якост на опън;

- Висока устойчивост на химични и биохимични въздействия;

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Изграждане и рехабилитация на пътища;

- Временни, довеждащи и горски пътища;

- При изграждане на железопътни линии и основи за релсови превозни средства;

- За основа на армонасипни конструкции;

- При укрепване на свлачища и срутища;

- Усилване на слаба основа;

- Укрепване на морски, речни и резервоарни насипи;

Свалете каталога
За повече информация: 

За да получите допълнителна информация или да отправите запитване, моля свържете се с нас:

+359 2 953 24 18

office@viacon.bg