Циментови геомембрани

Циментовите мембрани представляват трикомпонентна система от два слоя нетъкан полипропиленов геотекстил, между които е капсулован сух циментов разтвор посредством технология на иглонабиване. Циментовата мембрана е гъвкава, пълна с бетон геосинтетична материя, която се втвърдява при хидратация и образува тънък, издръжлив, водоустойчив и пожароустойчив бетонен слой, с дебелина 1-2 cm. По същeство циментовата мембрана е облицовъчен бетонен материал, доставян на ролки. Не е необходима доставка на инсталация или смесително оборудване за бетон на обекта. Не е необходима тежка строителна механизация. Просто след полагане върху основата, се добавя вода и циментовата мембрана набира якост както конвенционалния бетон. Хидратацията може да настъпи чрез пръскане, включително обилен дъжд, или чрез пълно потапяне във вода. Геосинтетиката на циментовата мембрана, съчетана с дозираните съставка на циментовия разтвор предотвратяват разпространението на пукнатини и елиминират необходимостта от минимална дебелина от 6 cm при конвенционалните бетони.

Хидроизолационни продукти с подобно предназначение: бентонитови хидроизолации, полимерни геомембрани, PVC геомембрани, циментови геомембрани.

Приложенията на циментовата мембрана са:

  • Облицовка и репариране на канали и земни канавки;
  • Облицовка на защитни диги;
  • Защита на транспортни тръбопроводи от плевели;
  • Облицовка на съоръжения тип Helcor и Multiplate;
  • Защита и създаване на основа с якост 40 MPa за открити терени и вътрешни подове.

Предимствата на циментовата мембрана са:

  • Бързо полагане, няма нужда от кофражи;
  • Полага се по наклони;
  • Гъвкава и в сухо състояние заема лесно приемната форма;
  • Значително по-лека и улеснен транспорт в сравнение с аналогичен бетонов продукт;
  • Устойчива във времето, няма опасност от напукване или съсъхване.