ViaWall B

ViaWall B е система от армонасипни стени, чиято лицева част е изградена от армиращи стоманени мрежи, които същевременно армират част от насипа.

 

Системата ViaWall B включва няколко вида армиращи геомрежи:

 • Основни мрежи с L-форма – те изпълняват едновременно функция на лицева част и армиращ елемент, те са изработени от стоманени оребрени пръти и са защитени от корозия с цинково покритие мин. 600 g/m2;
 • Помощни мрежи;
 • Покривни мрежи.

Основните и спомагателните мрежи се произвеждат от заварени стоманени пръти. Стандартните размери на оребрените пръти може да бъдат от 6 mm до 20 mm. За защита на армиращата мрежа от корозия всички елементи на системата са с поцинковано покритие мин. 600 g/m2.

 

Камък за лицевата част

Използва се естествен или натрошен камък със зърнометрия 80/250, като нетъкан геотекстил се монтира за разделител между камъка за лицевата част и насипната част на подпорната стена.

 

Обратен насип

За направата на обратния насип се препоръчва да се използва несвързан материал.

 

Приложение

Системата от армонасипни стени с лицева част може да има различни съставни елементи в зависимост от приложения вид система. Тези армонасипни системи се прилагат в различни инфраструктурни проекти, пътища, пътни и мостови съоръжения. Успешно се прилагат при укрепване на откоси и устои на мостове и виадукти.

 

Предимства

 • лесен и бърз монтаж;
 • икономично решение;
 • устойчивост на атмостферни влияния;
 • естетичен вид и лесна интеграция в околната среда;
 • възможност за изграждане на стени с произволни размери и форма.

 

Заедно с предлаганите от Виакон България армонасипни стени ние осигуряваме:

 • Подкрепа при проектирането;
 • Изготвяне на технически чертежи и оразмеряване за всеки отделен проект;
 • Монтаж или обучение на монтажния екип на обекта.

 

Повече подробности за предлаганите от нас системи можете да намерите в нашия каталог.