Резервоари, Сепаратори и Каломаслоуловители

Виакон България ЕООД предлага стоманени резервоари от спирално навити тръби, които могат да намерят приложение при изграждане на дъждовна канализация, резервоари за технологични води от 3 до 12 pH, резервоари за пречистване на отпадни води и сепаратори за пречистване на нефтосъдържащи отпадни води (каломаслоуловители). 

За повече информация, моля свържете се с екипа на Виакон България ЕООД, който с удоволствие ще Ви съдейства.