Автомагистрала Марица

Лот 1 Оризово – Димитровград от км 5+000 до км 36+400

Лот 2 Димитровград – Харманли от км 36+400 до км 70+620

Участък Свиленград – Капитан Андреево от км 111+980 до км 114+000

 

 

От 2011 година ВиаКон България произвежда и доставя стоманени тръби HelCor за водостоци за Автомагистрала Марица. Проектите за всичките участъци съдържат над 9000 метра водостоци от стоманени тръби HelCor с диаметри от 500 до 3100 мм и няколко конструкции MultiPlate с размери на светлия отвор от 2230 до 5990 мм.