Път I-1 (E 79), Враца

Обходен път на град Враца, Път I-1 (E 79), участък от км 0+000 до км 6+816,60.

 

Произведени са общо 18 конструкции, като 8бр. от тях са с диаметър Ø1000 мм, 5бр. Ø1500 мм, 3бр. Ø2300 мм и 2бр. Ø3600 мм. Водостоците с диаметър Ø3600 мм са предвидени да изпълняват и функция на прокари за животни. Общата дължина на съоръженията е 375 м. и имат цинково покритие, нанесено двустранно чрез горещо потапяне, с маса 600 g/m2, което отговаря на 70 µm дебелина на покритието от всяка страна на ламарината.