Път I-1 (E 79), Монтана

Обходен път на град Монтана - Път I-1 (E 79), участък от км 102+060 до км 114+512.

Съвместната работа на ВиаКон България и изпълнителя на проекта обхваща доставката на стоманени водостоци HelCor с диаметри от 1000 до 2300 см и обща дължина над 1000 метра, както и нетъкан геотекстил в количество 33 000 м2.

Произведени в производствената фабрика на ВиаКон България в гр. Ямбол, водостоците са защитени от корозия посредством цинково покритие, нанесено двустранно чрез горещо потапяне, с маса 600 g/m2, което отговаря на 70 µm дебелина.