Магистрала Е75, Република Сърбия

Република Сърбия, Магистрала Е75 Ниш – Фиром граница, участък Србска Куча – Дони Нерадовац

ВиаКон България произвежда и изнася стоманени спирално нагънати тръби HelCor за водостоци за Република Сърбия. За участъка от магистрала Е75 „Србска Куча – Дони Нерадовац“ са проектирани стоманени водостоци с диаметри от 1000 до 2000 мм. Проектът предвижда разширяване на съществуващ път, което изисква свързване на съществуващи стоманобетонни водостоци с стоманените водостоци тип HelCor посредством специално изработван във фабриката на фирма ВиаКон в гр. Ямбол стоманен фланец.