Мост край Елин Пелин

Мостът край град Елин Пелин, близо до София, бе поръчан от частен клиент. Използвана бе конструкция SuperCor – SC-15B, произведена и доставена от фабриката на Виакон в гр. Ридзина, Полша, през 2009 година. Дебелината на листовете ламарина е 5.50 мм, а общото тегло на конструкцията - 6326 кг.