Път I-5 Кърджали – Подкова

Път I-5 Кърджали – Подкова, участък от км 343+200 до км 367+427,53

 

ВиаКон България е производител и доставчик на стоманени тръби HelCor за водостоци за проекта Път I-5 Кърджали – Подкова. Общата дължина на включените в проекта стоманени водостоци с диаметри от 500 до 3100 мм  е над 1300 метра. Предвидени са и няколко конструкции MultiPlate – произвеждани и доставяни от фабриката на „Виакон“ в гр. Ридзина, Полша.