За нас

ВиаКон България е част от международната група ViaCon, утвърдила се на европейския пазар като производител на стоманени спирално нагънати тръби за пътни съоръжения, стоманени конструкции, подпорни стени от армирана почва, пластмасови тръби, шахти и резервоари за дъждовна канализация. ВиаКон България предлага на българския пазар всички продукти, произвеждани в рамките на групата ViaCon, едновременно с това е вносител и дистрибутор на широка гама геосинтетични материали.

Принадлежността на фирмата към голяма международна корпорация позволява на нашите специалисти да обменят опит и технически познания с колегите си от другите фирми в групата и да търсят и намират ефективни и професионални решения при изпълнението на най-разнообразни проекти в областта на пътната и железопътната инфраструктура.

Основните дейности на ВиаКон България са:

  • продажба на изделия от вълнообразна стомана за отводняване и за изграждане на пътни съоръжения;
  • продажба на стоманени конструкции от вълнообразна ламарина за мостове и други пътни съоръжения;
  • продажба на тъкани и нетъкани геотекстили, геомрежи, мрежи за асфалтови пътни настилки и геомембрани, габиони;
  • продажба на подпорни стени от армирани почви;
  • продажба на пластмасови тръби и шахти.

В нашия екип работят квалифицирани и опитни специалисти, готови да окажат подкрепа на нашите клиенти на всички нива на реализация на конкретния инфраструктурен обект – от проектирането, през подбора и съгласуването на използваните материали, до доставката и монтажа.

Научете повече

Нашите продукти

История

Групата ViaCon присъства на българския пазар от 2010 г. чрез полската фирма ViaCon Polska Sp. z o.o, която основава в София свое търговско представителство. Бързото разширяване на дейността води до нуждата от създаване на регистрирана в България фирма и така през март 2011 г. бива основана ВиаКон България. Централата на фирмата е в гр. София, а в периода март 2011 г. – май 2016 г. на територията на град Ямбол действа производствена фабрика за стоманени спирално нагънати тръби. В изпълнение на Регламент 305/2011/ЕС на Eвропейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011 г. (Регламент за строителни продукти - CPR) ВиаКон България внедрява и сертифицирана система за контрол на производството на стоманени конструктивни елементи за изграждане на водостоци тип HelCor в съответствие с БДС EN 1090-1:2009+A1:2011.

ВиаКон България работи в съответствие със законите, нормативната база и етичните бизнес практики, като определя високи стандарти за себе си и своето влияние върху околната среда и обществото като цяло.

Нашата цел е ежедневно да работим за превръщането на света около нас в едно по-удобно, по-дружелюбно и по-уютно място и тази цел прозира във всеки аспект от нашата дейност – в нашето отношение към хората, с които работим – клиенти, доставчици, партньори, в качеството на продуктите, които предлагаме, в съвестното изпълнение на всеки проект, с който се заемем.

Научете повече