bg

Bridges & Culverts Solutions

Предоставяне на клиентите на екологични, рентабилни и гъвкави решения.

С над 35 години опит в строителното инженерство предоставяме специализирани решения за мостове и водостоци (Bridges & Culverts Solutions) от световен клас и продукти, които са стабилни, дълготрайни, икономични и устойчиви. 

Нашите предложения обхващат изграждане, реконструкция и укрепване на водостоци, мостове, виадукти, кръстовища на няколко нива, преминавания за диви животни, тунели и др., които се използват за установяване на инфраструктурни връзки и пресичания. 

Клиенти

Краен потребител: Пътни и железопътни административни структури

Директни клиенти: Изпълнители на пътни и железопътни проекти

Сфери на приложение

Мостови конструкции и водостоци, пътни и железопътни виадукти, животински пресичания, пешеходни тунели и др.

Конкурентно предимство

Предимство по отношение на общия разход спрямо бетонните решения при различни приложения, като например по-малки мостови конструкции и водостоци, животински пресичания, пешеходни тунели, железопътни подлези и др.

UltraCor viacon eesti
UltraCor
SuperCor
Multi Plate viacon eesti
MultiPlate
HelCor viacon eesti
HelCor
ConSpan viacon eesti
CON/SPAN
Acrow bridges viacon eesti
Мостове Acrow
Полимерни тръби