bg

Защо ViaCon?

Дейността на ViaCon 

Групата е създадена през 1986 година в Швеция и Норвегия. ViaCon е водещ доставчик на европейския пазар, фокусиран върху производството и техническите продажби на спирално профилирани стоманени конструкции и полимерни тръби, използвани за изграждане на Мостови Конструкции и Водостоци (Bridges & Culverts), Геотехнически Съоръжения (GeoTechnical) и Резервоари за Дъждовни Води (StormWater Solutions). ViaCon предлага иновативни, конкурентни и устойчиви решения

През годината компанията назначи няколко ключови служители в новия главен офис в Ния Ховас, Гьотеборг, Швеция.

Визията на ViaCon

ViaCon иска да бъде в позицията на лидер на своите ключови пазари и да бъде високо ценена и уважавана за техническите си умения и решения.

Европа, по-специално Централна и Северна Европа, е вътрешният пазар на ViaCon. ViaCon предлага своите решения и на други пазари, като по този начин възможностите се оползотворяват в съответствие с тяхната значимост. Към момента ViaCon няма амбиции да се налага глобално, но би искала да засили позицията си в Западна Европа.

Фокусът върху устойчивостта показва, че ViaCon иска да диференцира предлаганите продукти, за да предоставя решения с висока доходност и да подкрепя търсенето на устойчиви и екологични решения от страна на нашите клиенти.

Прилагането на високата техническа компетентност на групата в решенията на ViaCon е ключът към диференциране и изграждане на устойчива конкурентност.

Стратегически приоритети на фокус

Глобалните предизвикателства изискват нови бизнес модели, светът се променя, а с него и ViaCon. През 2020 година бяха изготвени програми и планове за бъдещ растеж и доходност. Дейността на компанията доведе до обновена визия и бизнес концепция, в която стратегическите приоритети са ясни. Благодарение на новата организационна структура на групата, състояща се от три бизнес звена и консолидирана оперативна функция, които бяха въведени в началото на 2021 година, ViaCon има стабилни традиции, които да надгражда.

Амбицията на ViaCon е да заеме силна позиция с добра доходност на европейския пазар. Чрез стратегическите приоритети ViaCon ще развие бизнеса си по отношение на решенията свързани с Мостови Конструкции и Водостоци (Bridges & Culverts Solutions), ще подобри доходността при Геотехническите Решения (GeoTechnical Solutions) и ще изгради дейността за решения свързани с Резервоари за Дъждовни Води (StormWater Solutions). Доходността също ще се повиши чрез единна работа за постигане на една и съща цел и чрез повишаване на ефективността на производството чрез новата оперативна функция. По този начин ViaCon ще стане по-стабилен партньор за всички свои контрагенти в общественото пространство и като цяло компанията ще подобри позициите си по отношение на бъдещите решения във всеки един сегмент.

Фокус върху клиента

ViaCon винаги е поставяла силен фокус върху определянето на нуждите на клиента и осигуряването на оптимални и иновативни решения за всеки проект. Вярваме, че стремежът за постигане на успешен краен резултат произтича от разбирането на нуждите на клиента, предоставянето на нашия голям технически опит и висококачествени продукти, както и намирането на оптимални решения за всеки проект.

ViaCon Group има повече от 35 години опит в прилагането на собствените си продукти, както и на продукти с най-високо качество от внимателно подбрани дългосрочни партньори. ViaCon работи постоянно за развоя на своите продуктови предложения, за да може да осигури добавена стойност за своите клиенти.