bg

ESG

ViaCon възприема изключително сериозно претенциите към погрешно изпълнение. В тази връзка нашата политика е: 

ViaCon се стреми към най-високите стандарти, когато става дума за опазване на околната среда, благоденствието на обществото и корпоративното управление. 

Устойчивостта е ключовата дума за 21-ви век. Вярваме, че устойчивият начин на мислене е определящ за всяко едно наше действие, включително и за тези, които не са директно свързани с околната среда, а по-скоро с благоденствието на обществото и бизнеса. 

От 2021 година ViaCon заложи амбициозна ESG стратегия, която допринася за четири от целите за устойчиво развитие на ООН: 

ESG постижения през 2020 година: 

 • Определихме своята ESG стратегия за 2023 година, включваща целите за 2021 година 
 • Стартирахме електронен канал за подаване на сигнали за нередности 
 • Определихме набор от нови политики за съответствие, одобрени от борда на директорите 
 • Стартирахме електронно обучение относно съблюдаването на корпоративните правила за целия персонал 
 • Създадохме „универсален пункт“ в интранет за ESG, който включва политики и обучения 
 • Въведохме анкета за ангажираността на Winningtemp и отчитане на показателя eNPS 
 • Актуализирахме вътрешната матрица за управление на правата и ролите 

По отношение на 2021 г. фокусът на ViaCon във връзка с ESG ще бъде: 

 • Развитие на търсенията по отношение на устойчивостта във връзка с нашите решения 
 • Развитие на умението да измерваме собствения си екологичен отпечатък 
 • Насърчаване на ангажираността на служителите и eNPS 
 • Подобряване на здравето и безопасността (изгубени дни) 
 • Намаляване на скрапа и потреблението на суровини 
 • Намаляване на потреблението на електроенергия за производството на полимерни тръби