bg

Защо ViaCon?

Дейността на ViaCon 

Групата е създадена през 1986 година в Швеция и Норвегия. ViaCon е водещ доставчик на европейския пазар, фокусиран върху производството и техническите продажби на спирално профилирани стоманени конструкции и полимерни тръби, използвани за изграждане на Мостови Конструкции и Водостоци (Bridges & Culverts), Геотехнически Съоръжения (GeoTechnical) и Резервоари за Дъждовни Води (StormWater Solutions). ViaCon предлага иновативни, конкурентни и устойчиви решения

През годината компанията назначи няколко ключови служители в новия главен офис в Ния Ховас, Гьотеборг, Швеция.

Визията на ViaCon

ViaCon иска да бъде в позицията на лидер на своите ключови пазари и да бъде високо ценена и уважавана за техническите си умения и решения.

Европа, по-специално Централна и Северна Европа, е вътрешният пазар на ViaCon. ViaCon предлага своите решения и на други пазари, като по този начин възможностите се оползотворяват в съответствие с тяхната значимост. Към момента ViaCon няма амбиции да се налага глобално, но би искала да засили позицията си в Западна Европа.

Фокусът върху устойчивостта показва, че ViaCon иска да диференцира предлаганите продукти, за да предоставя решения с висока доходност и да подкрепя търсенето на устойчиви и екологични решения от страна на нашите клиенти.

Прилагането на високата техническа компетентност на групата в решенията на ViaCon е ключът към диференциране и изграждане на устойчива конкурентност.

Стратегически приоритети на фокус

Глобалните предизвикателства изискват нови бизнес модели, светът се променя, а с него и ViaCon. През 2020 година бяха изготвени програми и планове за бъдещ растеж и доходност. Дейността на компанията доведе до обновена визия и бизнес концепция, в която стратегическите приоритети са ясни. Благодарение на новата организационна структура на групата, състояща се от три бизнес звена и консолидирана оперативна функция, които бяха въведени в началото на 2021 година, ViaCon има стабилни традиции, които да надгражда.

Амбицията на ViaCon е да заеме силна позиция с добра доходност на европейския пазар. Чрез стратегическите приоритети ViaCon ще развие бизнеса си по отношение на решенията свързани с Мостови Конструкции и Водостоци (Bridges & Culverts Solutions), ще подобри доходността при Геотехническите Решения (GeoTechnical Solutions) и ще изгради дейността за решения свързани с Резервоари за Дъждовни Води (StormWater Solutions). Доходността също ще се повиши чрез единна работа за постигане на една и съща цел и чрез повишаване на ефективността на производството чрез новата оперативна функция. По този начин ViaCon ще стане по-стабилен партньор за всички свои контрагенти в общественото пространство и като цяло компанията ще подобри позициите си по отношение на бъдещите решения във всеки един сегмент.

Фокус върху клиента

ViaCon винаги е поставяла силен фокус върху определянето на нуждите на клиента и осигуряването на оптимални и иновативни решения за всеки проект. Вярваме, че стремежът за постигане на успешен краен резултат произтича от разбирането на нуждите на клиента, предоставянето на нашия голям технически опит и висококачествени продукти, както и намирането на оптимални решения за всеки проект.

ViaCon Group има повече от 35 години опит в прилагането на собствените си продукти, както и на продукти с най-високо качество от внимателно подбрани дългосрочни партньори. ViaCon работи постоянно за развоя на своите продуктови предложения, за да може да осигури добавена стойност за своите клиенти.

This site is registered on wpml.org as a development site.