bg

Нашите решения

Богата и конкурентна линия от продукти в областта на Мостови Конструкции и Водостоци (Bridges & Culverts), Геотехника (GeoTechnical) и Резервоари за Дъждовни Води в инфраструктурата (StormWater Solutions).

Креативни инженерни идеи, които постоянно подобряват настоящите решения и създават нови такива.

Изследователска дейност в сътрудничество с водещи университети, довела до множество новаторски идеи.

Отлично управление на инженерни проекти, което създава индивидуални и конкурентни решения за проблемите на всеки клиент.

Експертно познание на международната група, съчетано с най-съвременните ресурси и комбинирано с нашия местен инженерен екип, който познава пазара и всички свързани с него изисквания и специфики.

Сфери на нашите решения

С над 35 години опит в строителството и проектирането предоставяме специализирани решения за Мостови Конструкции и Водостоци (Bridges & Culverts Solutions) от световен клас и продукти, които са устойчиви, дълготрайни, рентабилни и осигуряват устойчиво развитие. 

Нашите инженерни решения обхващат новоизграждане, реконструкция и укрепване на съществуващи водостоци, мостови конструкции, виадукти, кръстовища на няколко нива, преминавания за диви животни, тунели и др., които се използват за изграждане на инфраструктурни пътни възли и пресичания. 

Нашите най-съвременни Геотехнически Решения (GeoTechnical Solutions ) и продукти помагат за решаването на всички проблеми в сферата на геотехническото инженерство. 

Нашите решения включват от армиране на насипи до екраниране на сметища и още много други. Предлагаме разнообразна гама от решения и продукти, които включват геосинтетични материали, геотекстил, геомрежи, геомембрани, габиони, подпорни стени и др. 

С нашия доказан технически и инженерен опит Решенията за Резервоари за Дъждовни Води (StormWater Solutions) на ViaCon се проектират така, че да отговорят на всички предизвикателства в управлението на дъждовните води. 

Нашите предложения обхващат както решения за задържане и инфилтрация на дъждовни води, така и такива за събиране на вода за противопожарни цели и за сепариране.