За нас

ВиаКон България е част от международната група ViaCon, утвърдила се на европейския пазар като производител на стоманени спирално нагънати тръби за пътни съоръжения, стоманени конструкции, подпорни стени от армирана почва, пластмасови тръби, шахти и резервоари за дъждовна канализация. ВиаКон България предлага на българския пазар всички продукти, произвеждани в рамките на групата ViaCon, едновременно с това е вносител и дистрибутор на широка гама геосинтетични материали.

Принадлежността на фирмата към голяма международна корпорация позволява на нашите специалисти да обменят опит и технически познания с колегите си от другите фирми в групата и да търсят и намират ефективни и професионални решения при изпълнението на най-разнообразни проекти в областта на пътната и железопътната инфраструктура.

Основните дейности на ВиаКон България са:

  • продажба на изделия от вълнообразна стомана за отводняване и за изграждане на пътни съоръжения;
  • продажба на стоманени конструкции от вълнообразна ламарина за мостове и други пътни съоръжения;
  • продажба на тъкани и нетъкани геотекстили, геомрежи, мрежи за асфалтови пътни настилки и геомембрани, габиони;
  • продажба на подпорни стени от армирани почви;
  • продажба на пластмасови тръби и шахти.

В нашия екип работят квалифицирани и опитни специалисти, готови да окажат подкрепа на нашите клиенти на всички нива на реализация на конкретния инфраструктурен обект – от проектирането, през подбора и съгласуването на използваните материали, до доставката и монтажа.

Научете повече

История

Групата ViaCon присъства на българския пазар от 2010 г. чрез полската фирма ViaCon Polska Sp. z o.o, която основава в София свое търговско представителство. Бързото разширяване на дейността води до нуждата от създаване на регистрирана в България фирма и така през март 2011 г. бива основана ВиаКон България. Централата на фирмата е в гр. София, а в периода март 2011 г. – май 2016 г. на територията на град Ямбол действа производствена фабрика за стоманени спирално нагънати тръби. В изпълнение на Регламент 305/2011/ЕС на Eвропейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011 г. (Регламент за строителни продукти - CPR) ВиаКон България внедрява и сертифицирана система за контрол на производството на стоманени конструктивни елементи за изграждане на водостоци тип HelCor в съответствие с БДС EN 1090-1:2009+A1:2011.

ВиаКон България работи в съответствие със законите, нормативната база и етичните бизнес практики, като определя високи стандарти за себе си и своето влияние върху околната среда и обществото като цяло.

Нашата цел е ежедневно да работим за превръщането на света около нас в едно по-удобно, по-дружелюбно и по-уютно място и тази цел прозира във всеки аспект от нашата дейност – в нашето отношение към хората, с които работим – клиенти, доставчици, партньори, в качеството на продуктите, които предлагаме, в съвестното изпълнение на всеки проект, с който се заемем.

Научете повече

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

От пролетта на 2012 г. във фирмата е внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарта БДС-EN ISO 9001:2008, oт началото на май 2016 г. ВиаКон България интегрира към действащата система за управление на качеството и изискванията на стандартите БДС EN ISO 14001 и BS OHSAS 18001.

Декларация на ръководството за политиката на Дружеството

Научете повече

Групата ВиаКон

Групата ViaCon е основана през 80-те години на XX век в Швеция и Норвегия, като акцентът на дейността й е върху производството и продажбата на спирално нагънати стоманени конструкции. В момента групата ViaCon обхваща над 30 фирми в почти всички европейски страни и Азия.

Фирмите в Групата са производители на широк набор от стоманени тръби и конструкции за изграждане на пътни и железопътни съоръжения, пластмасови тръби за канализационни и отводнителни системи, подпорни стени. В тях работят инженери и проектанти с голям опит в инфраструктурното строителство, готови да предложат решение и за най-нестандартните ситуации. Клиенти на Групата са както най-големите инвеститори в Европа, националните пътни и железопътни агенции, така и малки и средни изпълнителски дружества.

Всички продукти, произвеждани и предлагани от фирмите в Групата ВиаКон, отговарят на местните и международните изисквания и притежават съответните сертификати, доказващи качеството им.

От 2010 година ViaCon е част от Групата Saferoad. Като член на международна корпорация с наложени и утвърдени бизнес практики, ВиаКон България се съобразява и спазва най-високи стандарти за бизнес етика и коректност. Запознайте се с Етичния кодекс на Saferoad тук.

Научете повече

Работа във ВиаКон България

В момента в нашия екип има вакантни позиции за Инженер сътрудник към отдел инженерни продажби ( Вижте повече информация в секцията "Свободни позиции" по-долу.)

Научете повече