bg

Габиони 

Подпорни стени 

Габионите защитават откосите и армират устоите на мостове

Габионите са гравитационен тип подпорна стена, която обикновено се използва за задържане на почвата близо до вода или за изграждане на устои на мостове. Те изглеждат като правоъгълни кошове, изработени от заварена мрежа или двойно усукана тел. Кошовете се пълнят с камък на обекта или се доставят предварително напълнени и след това се подреждат един върху друг. Габионите са популярни със своята екологичност, рентабилност и гъвкавост.

Свържете се нас
Мартин Стоилов

Директор геосинтетични решения
martin.stoilov@viacon.bg
+359 882 568 35

Характеристики и предимства 

Икономичност

Габионите се монтират много по-бързо и са по-екологични от съответните подпорни стени, изработени от бетон. Цената за квадратен метър стена, изпълнена от габиони, е до 70% по-ниска от тази на бетонната стена. Освен това е възможно да се спестят транспортни разходи при използване на камъни от обекта: например, когато за изграждането на обекта вече са изпълнени взривни дейности. 

Естествен дизайн

Стена, изпълнена от габиони, с каменна лицева повърхност може да изглежда по-естетична в сравнение с бетонна повърхност. Габионите намират отлично приложение като архитектурен елемент за декорация. Вероятността конструкцията да бъде обект на графити или друг вандализъм, е по-малка, отколкото при бетонните стени. 

Избор в зависимост от конкретния проект

Възможно е да изберете специфични параметри за своя случай: размери, мрежи, дебелина на стоманата и защита от корозия – тези характеристики подлежат на съгласуване. 

Решение с грижа за природата

Стена, изпълнена от габиони, има въглероден отпечатък с около 80% по-нисък от този на бетонна стена със същата височина. Тъй като стената, изпълнена от габиони, позволява обрастването с растения, климатичният отпечатък ще бъде допълнително намален през дългия живот на габионите.  

Дълготрайност

Габионите са изработени от защитена от корозия стоманена тел, която гарантира дълъг експлоатационен срок до 120 години. Те имат висока водопропускливост, което води до добро оттичане и не натоварва стената с никаква допълнителна тежест.

Приложения
  • Изграждане на подпорни конструкции

  • Укрепване на брегове на водоеми или транспортни съоръжения в близост до тези водоеми 

  • Изграждане или укрепване на мостови устои

  • Армонасипни конструкции от армирани насипи 

  • Матраци, използвани за изграждане на бродове и конструкции, които ограничават ерозията на речните дъна и речните брегове, водоеми и водни потоци в близост до мостови опори, наземни конструкции 

  • Временни конструкции, които увеличават височината или укрепват насипи против наводнения 

  • Трапецовидни кошове се използват за изграждане на свободно стоящи стени, защитни екрани, прегради

  • Бариери за намаляване на шума 

Request a quote or brochure
[contact-form-7 html_class = "exp-form-rounded-with-underline exp-button-pill-block" id="13363"]

Замислили ли сте проект? 

Свържете се нас

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

Свържете се нас 

Свържете се с вашия местен представител! 

Свържете се нас