bg

Геоклетъчна система 

Геосинтетични материали за ерозионен контрол и стабилизиране на почвата 

Геоклетките редуцират ерозията и спомагат развитието на растителност

Геоклетките представляват полимерни структури, използвани за защита на откоси от силна ерозия, където е необходимо стабилно задържане на почвата. Представялват система от структурирани ленти от полиетилен висока плътност (HDPE) свързани помежду си с ултразвукова заварка. След като бъдат разположени и разпънати на земята, трябва да бъдат запълнени с подходящ материал. Осигуряват отлична защита срещу свличане и ерозия.

Свържете се с нас
инж. Мартин Стоилов

Директор Геосинтетични Решения
martin.stoilov@viacon.bg
+359 882 568 35

Характеристики и предимства 

Икономичност

В разпънато състояние, геоклетките придобиват ромбоидна форма. Малкото им тегло и размери спестяват разходи за транспортиране и монтаж. 

Избор в зависимост от конкретния проект

Възможен е избор на растер и дебелина. Тези параметри зависят от наклона и качеството на почвата. При по-стръмните откоси е необходим по-малък растер за увеличаване на способността за задържане. При по-слабите почви са необходими клетки с по-голяма дебелина.

Лесен монтаж

Геоклетките се полагат много лесно на обекта. Те се поставят върху откоса, разпъват се и се запълват с местна почва или материал за конструктивен насип.

Хидравлична ефективност

Свързват се с кабелни връзки и могат да бъдат перфорирани с цел оттичане на водата, без излишно утежняване на структурата.

Якост

Геоклетките са с висока якост на опън и устойчиви на повреди. Те могат да издържат силен воден поток и да предотвратят разместване на почвата.

Решение с грижа за природата

Те подлежат на рециклиране и не отделят опасни вещества в околната среда, не съдържат токсини и са екологични.

Приложения 
  • Защита на откоси и насипи 

  • Усилване на земна основа при пътища и железопътни линии 

  • Армиране на корита на реки и потоци

  • Депа за отпадъци и замърсени области

Request a quote or brochure

Замислили ли сте проект? 

Свържете се с нас

Свържете се с нас 

Свържете се с вашия местен представител! 

Свържете се с нас