bg

Геомембрани

Геосинтетична изолация за течност и газ 

Геомембраните имат широко приложение – от езерца за риби до депа за отпадъци

Геомембраните са синтетични хидроизолационни материали, използвани за задържане на течности или газове, често с опасен характер. Изработени са от тънки, гъвкави материали, като PP, PE, PVC и EPDM, и имат изключително ниска пропускливост. Те са известни с това, че са дори по-водоустойчиви и дълготрайни от бентонитовите хидроизолации. Най-честите приложения включват изолация на депа за отпадъци и сметища.

Свържете се с нас
инж. Мартин Стоилов

Директор Геосинтетични Решения
martin.stoilov@viacon.bg
+359 882 568 35

Характеристики и предимства 

Изключително ниска пропускливост

Геомембраните са ефективно решение за задържане на течности, изпарения и газове. Те са 100% водонепропускливи в сравнение с бентонитовите хидроизолации, но в комбинация с последните създават практически непробиваемо решение. 

Издръжливост

Геомембраните могат да бъдат изработени от различни полимери в зависимост от приложението. Устойчиви са на UV радиация, химическо и биологично разграждане, киселини и основи. Очакваният им експлоатационен срок е приблизително 400 години при благоприятни условия.  

Размер в зависимост от конкретния проект

Произвеждат се на ролки с ширина до 15 метра. Когато са необходими по-големи листове, се съединяват чрез термично свързване или заваряване по шевовете, за да се осигури здрава връзка. От изкуствено езерце до депо за отпадъци – геомембраните могат да бъдат толкова малки или големи, колкото е необходимо. 

Контрол на качеството

Полагането се извършва чрез разстилане и заваряване на материала на място от нашия специализиран екип. Якостта на заваръчния шев се проверява с въздушно налягане и други тестове за контрол на качеството, извършвани от нашите експерти. Здравината на завършения хидроизолационен слой се гарантира от цялостна система за осигуряване на качеството, която е специално адаптирана към всеки отделен обект. 

Решение с грижа за природата

Геомембраните не отделят опасни вещества в околната среда и подлежат на рециклиране. Те не съдържат токсини и опазват околната среда. 

Приложения
  • Изграждане на депа за отпадъци и сметища 

  • Изолиране на сметища

  • Изграждане на канали, диги и изкуствени водни резервоари 

  • Изолиране на резервоари от стоманобетон и стомана

  • Изолиране на площадки за обработка на опасни вещества и на бензиностанции

  • Изолиране на площадки в предприятия за рециклиране на скрап

  • Канавки за пътни проекти  

Request a quote or brochure

Замислили ли сте проект? 

Свържете се с нас

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

Свържете се с нас 

Свържете се с вашия местен представител! 

Свържете се с нас