bg

Геомрежи 

Геосинтетичен материал за армиране и стабилизиране на насипа 

Геомрежите укрепват стръмни склонове и стабилизират пътища

Геомрежите са специализирани геосинтетични материали, широко използвани в инфраструктурни инженерни проекти за стабилизиране и армиране на насипи, особено при стръмни скатове и насипи. Те са изработени от различни полимери и могат да бъдат заварени от ленти, екструдирани, тъкани или плетени от нишки. Геомрежите се характеризират с якост на опън от 20 до 1500 kN/m. Те гарантират значително повишаване на носимоспособността на земната основа. Могат да бъдат проектирани с до 120-годишен експлоатационен срок и са устойчиви на химична и биологична корозия.

Геомрежите могат също да се използват като част от геокомпозити в комбинация с нетъкан геотекстил: първите армират насипа, докато вторите я разделят и филтрират. Изборът на такова решение спестява монтажни разходи и го прави по-ефективно при слаби почви.

Свържете се с нас
инж. Мартин Стоилов

Директор Геосинтетични Решения
martin.stoilov@viacon.bg
+359 882 568 35

Характеристики и предимства 

Икономичност

Геомрежи могат да бъдат поставяни на стръмни склонове и подпорни стени при разходи, които са значително по-ниски от традиционните бетонни гравитационни стени. Геомрежите също така намаляват необходимостта от големи количества инертен материал в конструкцията, което ги прави икономично решение. 

Бърз и лесен монтаж

Монтажът се състои от полагане на геомрежата върху подготвената основа и не изисква тежко оборудване. Може да бъде извършван при различни метеорологични условия. 

Висока твърдост

Предлагаме геомрежи с висока коравина, която е важна при стабилизиране на насипа и генериране на необходимото странично ограничение. Благодарение на способността за равномерно разпределение на натоварването геомрежите значително намаляват появата на коловози дори при изключително неблагоприятни почвени условия. 

Висока издръжливост

Използваме геомрежи, които са високо устойчиви на повреда по време на монтаж, което е много важно при прилагане на сила при уплътняването на насипа. Очакваният експлоатационен срок е повече от 100 години. 

Решение с грижа за природата

Материалите на геомрежите не отделят опасни вещества в околната среда. Геомрежите позволяват намаляване на количеството инертен материал и цимент в покривния слой на пътната настилка. Резултатът е по-малко производствено въздействие и по-нисък въглероден отпечатък в сравнение с конвенционалните методи, както и по-малко първоначални транспортни емисии и по-малка необходимост от ремонти и поддръжка на повърхностите в бъдеще.  

Приложения
 • Строителство на пътища, улици, железопътен трафик, трамвайни линии, горски пътища

 • Изграждане на стръмни откоси на пътни и железопътни насипи 

 • Ремонт при нарушаване на насипа 

 • Строителство на подпорни стени 

 • Дейности по разширяване на насипи 

 • Насипи на депа за отпадъци 

.

 • Обслужващи пътища, водещи до ВЕИ

 • Строителство на летища, складови площадки и паркинги 

 • Изграждане на насипи върху слаба основа

 • Армиране на насипи под основи

 • Бариери за намаляване на шума 

 • Служебни и подходни пътища и платформи за пренос на товари (LTP) 

Request a quote or brochure

Замислили ли сте проект? 

Свържете се с нас

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are Acrow bridges different from other ViaCon bridge solutions?

As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological. Also, they are not applicable for buried solutions. Comparing to other steel structures (UltraCor, SuperCor), they are faster and easier to assemble as the parts are completely prefabricated. However, they cannot be as wide as other structures, with a maximum width of roughly 11 m.

Свържете се с нас 

Свържете се с вашия местен представител!

Свържете се с нас