bg

Георогозки 

Геосинтетичен материал за ерозионен контрол и стабилизиране на откоси 

Тези материали редуцират ерозията и стимулират развитието на растителност

Геосинтетичните материали за ерозионен контрол са продукти от полимерни нишки, широко използвани за защита на склонове от ерозия и благоприятстване на затревяването. Те са добро решение за почви, подложени на неблагоприятното въздействие на дъжд, потоци след дъжд, вятър и вълни. Изработени са от водопропусклив синтетичен материал като полиетилен или полипропилен. Съществува и вариант от биоразградими материали, изработени от кокосови влакна и слама – така наречените биорогозки.

Свържете се с нас
инж.Мартин Стоилов

Директор Геосинтетични Решения
martin.stoilov@viacon.bg
+359 882 568 35

Характеристики и предимства 

Цялостна защита

Локалното обезлесяване често води до ерозия. Геосинтетичните рогозки за ерозионен контрол защитават слабите почви от ерозия и осигуряват бързо възстановяване на растителността. Те създават стабилна повърхност, която е устойчива на ерозивното влияние на дъжда и вятъра.

Висока ефективност

Положени преди началото на процеса на ерозия, те редуцират ерозираната почва с над 50% в сравнение с незащитените зони.

Подходящи за тежки условия

Армираните рогозки позволяват задържането на дебел повърхностен слой почва дори при стръмни водонепропускливи склонове (например стабилизиране на повърхностни слоеве при рекултивиране на депа за отпадъци). 

Лесен монтаж

Те са леки и се монтират лесно. Поставете рогозката на земята в началото на зоната и я развийте. Можете да я развивате цялата наведнъж или на отделни участъци. 

Якост на опън и дълготрайност

С висока якост на опън рогозките могат да издържат на голям воден поток до 4 m/s. По този начин те могат да предотвратят разместване на малки или големи почвени частици. Рогозките представляват дълготрайни полимерни структури. Отделните полимерни нишки са свързани с термична технология, която удължава експлоатационния срок и повишава устойчивостта на атмосферни влияния. 

Решение с грижа за природата

Те подлежат на рециклиране и не отделят опасни вещества в околната среда, не съдържат токсини и са екологични.

Приложения
  • При откоси, които трябва да се залесят  

  • При откоси на изкопи и канали  

  • При брегове на канали, езера и изкуствени резервоари, както и при рекултивация на депа за отпадъци  

  • При защита от падащи камъни  

  • При укрепване на крайречни откоси или брегова линия  

  • При защита от свлачища и хидроерозия, особено в близост до пътни съоръжения 

Request a quote or brochure

Замислили ли сте проект? 

Свържете се с нас

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

Свържете се с нас 

Свържете се с вашия местен представител! 

Свържете се с нас