bg

Геосинтетичен материал за ерозионен контрол

 

Геосинтетичните материали за ерозионен контрол са продукти от полимерни влакна, широко използвани за защита на уязвими склонове от ерозия и за насърчаване на растителността. Те са добро решение за почви, страдащи от неблагоприятното въздействие на дъжд, отточна вода, вятър и вълни. 

Геоклетките представляват полимерни структури, използвани за защита на откоси от силна ерозия, където е необходимо стабилно задържане на почвата. Те имат специален дизайн на триизмерна пчелна пита, обикновено изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE).