bg

Дренажни геокомпозити 

Геокомпозити за дренаж и филтрация 

Дренажните геокомпозити отвеждат подпочвени води при високо натоварване

Геосинтетичен материал за дренаж са геокомпозити, широко използвани за събиране и отводняване при наземни дейности и около инженерни конструкции. Изработени са от екологично чисти материали: дренажно ядро от HDPE и слой от нетъкан геотекстил от едната или от двете страни. Те са известни с високата си хидравлична проводимост, здравина и рентабилност.

Свържете се с нас
инж. Мартин Стоилов

Директор Геосинтетични Решения
martin.stoilov@viacon.bg
+359 882 568 35

Характеристики и предимства 

Рентабилност

Конвенционалните минерални дренажни пластове са дебели и тежки, тъй като се състоят от чакъл или подобен материал. Дренажните геокомпозити са изработени от леко дренажно ядро от HDPE или PP и геотекстил и се доставят на ролки. По-малките разходи за транспорт и монтажен труд ги правят икономично решение.

Висок отводнителен капацитет

Дренажните геокомпозити са най-ефективната повърхностна дренажна система. Високият коефициент на порьозност и ниската свиваемост им позволяват да пропускат големи количества вода при значително натоварване.  

Здравина и еластичност

Геотекстилните компоненти са термично споени към дренажното ядро, което придава на цялата конструкция изключителна здравина. Те са устойчиви на срязване и могат да издържат на големи натоварвания. Способността им за еластично възстановяване предотвратява деформация и осигурява непрекъснат воден поток. 

Дълготрайност

Дренажните геокомпозити са изключително дълготрайни и имат ниска чувствителност към запушване при подходящо проектиране. Материалът е устойчив на температура, солена вода и UV радиация и не е податлив на най-често срещаните химикали в почвата. Дренажните геокомпозити не изискват поддръжка, ако са правилно проектирани, и могат да издържат над 100 години. 

Многофункционалност

Дренаж, филтриране, разделяне и защита са комбинирани в един продукт. Геокомпозитите събират течностите и газовете и ги отвеждат. Слоят от нетъкан геотекстил има филтрираща функция: той задържа почвени частици, но позволява преминаването на течности. Продуктът може да се използва и за разделяне на почвата и ерозионен контрол. Често се използват върху бентонитови хидроизолации или геомембрани, предпазвайки ги от увреждане вследствие на препълване с материал. 

Решение с грижа за природата

Материалите на дренажните геокомпозити не съдържат токсини и са безвредни за околната среда. Ниското тегло и лесното транспортиране оставят много по-малък въглероден отпечатък в сравнение с минералните дренажни пластове.

Приложения
  • Отводняване на писти, пътища и железопътни линии, летища 

  • Отводняване на паркинги и складови дворове 

  • Извеждане на газ и отводняване на депа за отпадъци 

  • Отводняване на мостови насипи, стени 

Request a quote or brochure

Замислили ли сте проект? 

Свържете се с нас

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

Свържете се с нас 

Свържете се с вашия местен представител! 

Свържете се с нас