bg

Нетъкани геотекстили 

Геосинтетични материали за разделяне и филтриране на пластове 

Нетъканите геотекстили разделят слабите подпочвени слоеве и отвеждат водата

Нетъканите геотекстили са геосинтетични материали, широко използвани за разделяне, филтриране и защита на земни основи и насипи. Те са известни с високата си водопропускливост и често се използват в пътното и железопътното строителство, хидротехническите проекти, подобряването на земната основа, горското и селското стопанство. Тези продукти са изработени от полипропиленови или полиестерни влакна, механично съединени в процеса на иглонабиване и термично свързване. Нетъканите геотекстили могат да бъдат изработени и от 100% биоразградими влакна.

Свържете се нас
Мартин Стоилов

Директор геосинтетични решения
martin.stoilov@viacon.bg
+359 882 568 35

Характеристики и предимства 

Оптимална водопропускливост

Високата им водопропускливост ги прави идеални за филтриране и дренаж. Те предотвратяват преминаването на почвени частици от единия почвен слой в съседния, например в материала за дрениране, като същевременно позволяват на водата да протича през системата. 

Икономичност

Спестяват разходи за труд и транспортиране, тъй като са много леки и лесно се полагат. Иглонабитите нетъкани геотекстили могат да бъдат термично обработени, за да се подобрят механичните им свойства и да се намали обемът за по-добра транспортна ефективност. 

Здравина и гъвкавост

Те имат много добра якост на опън при скъсване, така че са високоустойчиви на монтажни повреди. Високата еластичност и адаптивност към формата на повърхността ги прави лесни за сгъване и рязане на обекта.  

Многофункционалност

Нетъканите геотекстили са идеални за филтриране, разделяне и дренаж, дори и за защита. Те предотвратяват смесването на почвите, като същевременно осигуряват водопропускливост, увеличават якостта на земната основа и намаляват движението на почвените частици, възникващо в резултат на ерозия. 

Решение с грижа за природата

Геотекстилите са леки, тънки и изискват малко ресурс за монтаж и транспортиране в сравнение с чакъла. 

Лесно планиране

Нетъканите геотекстили не изискват професионално инженерно планиране. Те могат да бъдат широко използвани в съответствие със стандартните изисквания на NorGeoSpec (NGS) или Geotextile Class of Robustness (Клас на устойчивост на геотекстил – GRK).

Приложения
 • Разделяне на слаби земни основи под пътища и железопътен трафик

 • Повишаване на стабилността на конструкциите 

 • Разделяне на слоеве с различна зърнометрия или запълване на слоеве с различен размер на материала за насип

 • Защита на речни брегове 

 • Изграждане на резервоари 

 • Вертикални и хоризонтални геосинтетични дренажи 

 • Защита на дренажни системи

 • Предотвратяващ напукване слой под бетонни настилки 

 • Защита на геомембрани от монтажни повреди при изграждане на депа, тунели и водни резервоари

Request a quote or brochure

  Замислили ли сте проект? 

  Свържете се нас

  FAQ’s

  This is text that will be here so that it looks nicer. something

  How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

  They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

  Свържете се нас 

  Свържете се с вашия местен представител! 

  Свържете се нас
  This site is registered on wpml.org as a development site.