bg

Тъкани геотекстили 

Геосинтетичен материал за армиране и разделяне на земна основа и насипи 

Тъканите геотекстилни материали армират пътища и предотвратяват смесване на почвените слоеве

Тъканите геотекстили са геосинтетичен материал, често използвани за армиране и разделяне на земна основа с ниска носимоспособност. По спецификация те са много силни и порести, което ги прави добро приложение при строителство на пътища и армиране на фина гранулирана почва. Изработени са чрез изплитане на няколко нишки, перпендикулярни една на друга, за да се образува голямо платно. В зависимост от процеса на тъкане и структурата на влакната тъканите геотекстили се разделят на мултифиламентни текстили (PET) и тъкани геотекстилни PP ленти.

Свържете се с нас
инж. Мартин Стоилов
Директор Геосинтетични Решения
martin.stoilov@viacon.bg
+359 882 568 35

Характеристики и предимства 

Икономичност

Тъканите геотекстилни материали могат да се прилагат при стръмни откоси и подпорни стени при разходи, които са значително по-ниски от традиционните бетонни гравитационни стени. При укрепване на пътищата геотекстилните материали увеличават техния експлоатационен срок и дълготрайност и намаляват разходите за поддръжка.

Висока носимоспособност

Те са изработени чрез тъкане на нишки на специален стан, за да се образува голямо платно геотекстилен материал. Този процес ги прави много здрави и идеални за тежки приложения като строителство на пътища. Якостта на опън достига до 1600 kN/m.

Многофункционалност

Тъканият геотекстил може да се използва за армиране и разделяне на земната основа от насипа, както и за хидравлични приложения при геотуби за пречистване на вода.

Решение с грижа за природата

Геотекстилните материали са леки, тънки и консумират по-малко ресурси за производство от чакъла. Те не отделят опасни вещества в околната среда, не съдържат токсини и са екологични. Намаляват въглеродния отпечатък за конструкцията през жизнения цикъл на пътя или насипи.

Висока издръжливост

Тъканите геотекстили са устойчиви на корозия и са дълготрайни. Когато са проектирани, монтирани и поддържани правилно, експлоатационният им срок достига 100 години в естествена среда без необходимост от специална поддръжка.

Приложения
  • Армиране на насипи

  • Разделителен слой между земната основа и насипи

  • Геотуби

  • Строителство на пътища и железопътни линии 

  • Строителство на складови площадки, паркинги 

.

  • Изграждане на диги, кейове 

  • Армиране на подпорни стени и изграждане на високи насипи 

  • Изграждане на речни брегове и водоеми 

  • Рекултивация на зони, пострадали от минна дейност

Request a quote or brochure

Замислили ли сте проект? 

Свържете се с нас

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are Acrow bridges different from other ViaCon bridge solutions?

As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological. Also, they are not applicable for buried solutions. Comparing to other steel structures (UltraCor, SuperCor), they are faster and easier to assemble as the parts are completely prefabricated. However, they cannot be as wide as other structures, with a maximum width of roughly 11 m.

Свържете се с нас 

Свържете се с вашия местен представител!

Свържете се с нас