bg

Армиране на насипи

Геомрежите са специализирани геосинтетични материали, широко използвани в инфраструктурни инженерни проекти за стабилизиране и армиране на почвата, особено при стръмни склонове и насипи. Те са изработени от различни полимери и могат да бъдат заварени от ленти, екструдирани, тъкани или плетени от нишки. 

Тъканите геотекстили са геосинтетични материали, често използвани за армиране и разделяне на почви с ниска носимоспособност. По проект те са много силни и порести, което ги прави добро приложение при строителство на пътища и армиране на фина гранулирана почва.