bg

GCL

Геосинтетична изолация за течност и газ  

Бентонитовите хидроизолации осигуряват ефективно хидравлично изолиране

Бентонитовите хидроизолации (Geosynthetic Clay Liners – GCL) представляват геосинтетични бариери, широко използвани за изолация. Те са изработени от един слой иглонабит нетъкан геотекстил и един слой тъкан геотекстил със слой силно водоустойчив натриев бентонит между тях. Бентонитовите хидроизолации са добре познати със своята ниска пропускливост, висока производителност и способност за самовъзстановяване при пробив.

Свържете се с нас
инж. Мартин Стоилов

Директор Геосинтетични Решения
martin.stoilov@viacon.bg
+359 882 568 35

Характеристики и предимства 

Изключително ниска пропускливост

Бентонитовите хидроизолации са ефективна бариера срещу течности, изпарения и газове. Пропускливостта на бентонитовите хидроизолации е значително по-ниска от тази на типичните глинени хидроизолации. В комбинация с геомембрани се създава практически непробиваема система.

Самовъзстановяване

Натриевият бентонит е естествена глина, която лесно се свързва с водата. Може да набъбне до 10 пъти от първоначалния си обем. Това му позволява да се самовъзстановява от всякакви повреди и пробиви и да се самозалепва на припокриващите се места.

Лесен монтаж

Монтажът се извършва с помощта на монтажна греда, което спестява разходи за труд. За работа с продукта не е необходим специализиран екип. Вашият подизпълнител може да монтира бентонитови хидроизолации с обикновени инструменти, следвайки насоките за монтаж.

Неизменна ефективност

За разлика от уплътнените глинени хидроизолации ефективността на бентонитовите хидроизолации не намалява поради студ, влажност или вариращи температури. Няма да има пукнатини или течове и всяка повреда винаги ще се възстановява благодарение на способността на бентонита да се разширява.

Минимална поддръжка

При нормални условия бентонитовите хидроизолации не изискват поддръжка и имат експлоатационен срок до 100 години. Ако очаквате те да влязат в контакт със замърсени почви или вода, трябва да помислите за допълнителна защита на обекта с геомембрани.

Икономични решение с грижа за природата

Въглеродният отпечатък на бентонитовите хидроизолации е много по-нисък от този на масивните глинени хидроизолации. За един и същ проект ще ви бъде необходима 150 пъти повече уплътнена глина отколкото бентонитова хидроизолация. Транспортирането и монтажът изискват по-малко ресурси и са по-рентабилни.

Приложения 
  • Канали, басейни за дъждовни води и влажни зони 

  • Защита на подпочвени води 

  • Хидроизолация на конструкции

  • Вторично задържане 

  • Изолация и покрития на депа за отпадъци 

  • Минно дело 

  • Изкуствени езера 

Request a quote or brochure

Замислили ли сте проект? 

Свържете се нас

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

Свържете се с нас 

Свържете се с вашия местен представител! 

Свържете се с нас