bg

ViaBlock

Подпорни стени от армиран насип 

ViaBlock армира мостови устои

ViaBlock е система за изграждане на армонасипни стени, широко използвана за изграждане на мостови устои, челни стени и крила. Лицевата част е изградена от бетонни блокчета, докато геосинтетичните материали армират самия насип. Известен е със своя лесен и икономичен монтаж, гъвкавост при проектирането и дълготрайност на изпълнението.

Свържете се нас
Мартин Стоилов

Директор геосинтетични решения
martin.stoilov@viacon.bg
+359 882 568 35

Download Catalogue

Характеристики и предимства 

Лесен и икономичен монтаж

Мрежите се полагат върху изравнената повърхност на основата и след това се изпълнява засипването. За монтажа на системата ViaBlock не е необходим високо специализирана работна ръка. Освен всичко блокчетата са леки и икономични за транспортиране.

Подходящ за отдалечени райони

Монтирането на ViaBlock е възможно на места, недостъпни за обемно и тежко оборудване: лесно се монтира без кран. Продуктът е изработен от малки блокчета, за разлика от други решения, които обикновено са изпълнени от един голям бетонен панел.

Гъвкавост

С помощта на ViaBlock е възможно да се оформят стени с различни височини и форми, като вдлъбнати или изпъкнали дъги. Можете да изберете между различни наклони на лицето: вертикални, скосени или терасирани стени между 82 и 90°.

Якост

Тази армонасипна стена може да понесе екстремни външни натоварвания. С подходяща повърхностна обработка ViaBlock е дълготраен и издръжлив с експлоатационен живот от около 100 години.

Решение с грижа за природата

Бетонните облицовъчни блокове са изработени от естествени материали, а геосинтетиката е без токсини и безвредна за околната среда.

Приложения
  • Армонасипни стени

  • Челни стени и крила

  • Устои на мостове

Request a quote or brochure
[contact-form-7 html_class = "exp-form-rounded-with-underline exp-button-pill-block" id="13363"]

Замислили ли сте проект? 

Свържете се нас

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

Свържете се нас 

Свържете се с вашия местен представител! 

Свържете се нас