bg

Pecor Optima 

Полимерни тръби за водостоци 

Pecor Optima могат да бъдат монтирани в разнозърнести почви

Pecor Optima са уникални като решение, спираловидно гофрирани тръби с двойна стена, използвани за изграждане на водостоци и външна канализационна система. Изработени са от полиетилен с висока плътност и имат диаметър до 1,4 метра. Те са изключително леки, икономични за транспортиране и лесни за монтаж. Известни са със своя оптимизиран дизайн, рентабилност и възможност за доставка до отдалечени райони.

Свържете се с нас
инж. Мартин Стоилов

Директор Геосинтетични Решения
martin.stoilov@viacon.bg
+359 882 568 35

Характеристики и предимства 

Икономични и преносими

Тръбите са толкова леки, че една тръба може да бъде вдигната от един човек. Това ги прави лесни за транспортиране и бързи за монтаж без тежко оборудване. Полимерните тръби са много по-евтини от бетонните. Те могат да бъдат доставени до отдалечени райони със затруднен достъп, където бетонът би бил твърде тежък за транспортиране, например в планините. 

Лесен монтаж

Тръбите се монтират лесно, като се поставят в изкоп и се свързват с помощта на съединителни скоби. Много добре понасят неравномерни слягания на подпочвените слоеве. Могат да се прилагат успешно в слаби почви и в районни на минно слягане. 

Оптимален дизайн

Уникалната спирална структура на стените позволява да се постигне оптимално разпределение на напрежението по цялата дължина на тръбата, както и да се осигури правилната коравина на пръстена във всеки участък. Това прави тръбите подходящи за всякакво натоварване от пътен или железопътне подвижен товар. Гладката повърхност на вътрешната стена осигурява и отлични хидравлични параметри. 

Дълготрайни в агресивна среда

Тръбите могат лесно да се монтират в среди, допускащи корозия, тъй като са изработени от HDPE и са устойчиви на корозия. Монтажът не зависи от сезона и е осъществим при температури от -30°C до +75°C. Жизненият цикъл на тръбите е над 100 години. 

Лесно ремонтиране

При полимерните тръби всяка повреда може да бъде лесно отстранена, за разлика от бетонните. Можете да монтирате колена или да заварите допълнителна част към старата тръба дори ако първоначалната конструкция е на 100 години. 

Решение с грижа за природата

Тръбите Pecor Optima са екологично решение, тъй като са дълготрайни, без токсини и не изискват поддръжка. 

Приложения
 • Пътни и железопътни водостоци  

 • Животински проходи

 • Горски водостоци  

 • Укрепване и преустройство на съществуващи стари водостоци  

 • Вентилационна система  

 • Агровентилация 

 • Канализационни шахти 

Спецификации

 • Диаметри: от 0,3 м до 1,4 м 

 • Материал: полиетилен с висока плътност (HDPE) 

 • Работен температурен диапазон: от -30°C до +75°C 

 • Коравина на пръстена: до SN 8 

Request a quote or brochure

Замислили ли сте проект? 

Свържете се с нас

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

Свържете се с нас 

Свържете се с вашия местен представител!

Свържете се с нас