Геомрежи

Геомрежите представляват синтетичен продукт, съдържащ паралелно свързани, пресичащи се ребра, които образуват отвори, позволяващи преминаването на обграждащата ги фракция от инертни материали. Отворите могат  да бъдат квадрати със заоблени ъгли, правоъгълници или издължени елипси.

Полимерите, използвани за производството на геомрежите, са HDPE (полиетилен висока плътност), PP (полипропилен), PET (полиестер) или PVA (поливинил алкохол), използвани за производство на геомрежи с якост в двете направления (двупосочни) или с якост, доминираща само в едното направление (еднопосочни). Първият тип се използва основно при армирането на асфалтови пластове, при заздравяване на основата на пътни и ЖП настилки, както и армиране на земните маси, където товарите са ориентирани във всички посоки. Вторият тип се използва при армонасипни стени и стръмни склонове, където посоката на основните напрежения е само перпендикулярно на дължината на съоръжението. Използването на геомрежа значително повишава качеството и дълготрайността на оформените земни маси и терасовидни участъци, както и на всички видове пътни настилки и покрития. Друга основна функция на геомрежите е способността им да увеличават носимоспособността чрез поемане на опънните напрежения. 

Продукти с подобно предназначение: нетъкани геотекстили, тъкани геотекстили, геомрежи, усилващи геокомпозити (геомрежа + нетъкан геотекстил).

Според структурата си геомрежите биват три основни категории:

Усилен (екструдиран) полиолефин, към който спадат:

 • HDPE, Полиетилен висока плътност
 • PP, Полипропилен

 

Тъкани и плетени влакна, към които спадат:

 • PET, Полиестер
 • FG, Стъклени нишки /фибро-стъкло/
 • PVA, Поливинил Алкохол

 

Полимерни екструдирани ленти (лепени), към които спадат:

 • PET, Полиестер
 • PP, Полипропилен

 

Според предназначението си геомрежите се делят на:

За стабилизиране и усилване на земната основа

 • Екструдиран полипропилен
 • Геомрежа от тъкан полиестер

 

За усилване на асфалтови пластове

 • Геомрежа от тъкан полиестер
 • Геомрежа от стъклени фибри

 

За изграждане на армо-насипи при подпорни стени

 • Геомрежи от полиетилен висока плътност, полипропилен и полиестер
Свалете каталога
За повече информация: 

За да получите допълнителна информация или да отправите запитване, моля свържете се с нас:

+359 2 953 24 18

office@viacon.bg