Дренажни геокомпозити

Дренажните геокомпозити са геосинтетични композитни материали, състоящи се от дренажно ядро и ламинирани с геотекстил от едната или двете страни в зависимост от видa и предназначението на материала. Възможно е едностранно ламиниране с водонепропусклива полиетиленова мембрана. Дренажното ядро гарантира висок дебит на водопреминаване в равнината на материала при големи натоварвания, докато геотекстилите работят като филтър и предпазват от запушване с фини частици от почвата. Дренажните геокомпозит осигуряват еднакво успешно преминаването на течности и газове в равнината, като проводимостта зависи от три основи фактора – контактна повърхност, хидравличен градиент и натоварване върху материала. В зависимост от вида и приложението на дренажните геокомпозити те могат да заместят до 1 м естествен дренажен материал. Дренажните геокомпозити се произвеждат фабрично с 50 до 100 мм допълнителна ивица от геотекстил, който служи за презастъпване на отделните ролки в надлъжно направление. В напречно направление геокомпозитът слева да се презастъпва между 100 и 200 мм, като е жалателно да се избягва това да се случва при наклонена основа. Освен правилния избор на дренажно ядро е от важно значение да се подбере и филтърен геотекстил с адекватен размер на порите, който да не позволи запушване на сърцевината на дренажния геокомпозит.

Дренажните геокомпозити сами по себе си се делят на няколко вида, в зависимост от сърцевината от която са съставени, на такива с:

Твърда мрежа от полиетилен висока плътност HDPE

При този тип сърцевина се състоят от пресичащи се ребра, които образуват ъгли и разстояния, създавайки отвори (канали) за преминаване на флуидите. Дренажните геокомпозитите от този вид притежават висок дренажен капацитет при високо напрежение на натиск и сравнително ниски наклони. Дренажните геокомпозити от този вид се делят в зависимост от броя и посоката на пресичащите се ребра в тях на:

Двуравнинни – представляват комбинация от две пресичащи се HDPE ребра под ъгъл в две равнини една върху друга, като провеждат течности и в двете посоки. При този тип дренажни геокомпозит основната проводимост е в надлъжна посока на материала и по-ниска в напречна посока. Този тип дренажни геокомпозити са подходящи при рекултивацията на сметищата и отводяване на подпорни и армонасипни конструкции.

Триравнинни – представляват двуравнинна сърцевина с надлъжно разположени ребра, които предотвратяват загубата на местна устойчивост на кръстосаните ребра. Поради по-голямата си проводимост при големи натоварвания дренажните геокомпозити от този вид се прилагат най-често като дренажен пласт при изпълнението на долен изоационен екран на сметища.

Триизмерни (триосови) - представляват комбинация от вертикални и хоризонтални Т-образни HDPE ребра, които образуват елемент във формата на кутия с висок дренажен капацитет.

Триизмерна мрежа от хаотично преплетени полипропиленови нишки

При геокомпозити с триизмерни ядра потокът се движи във всички посоки, което го прави значително по-добър от двуизмерните геокомпозити, при необходимост от еквивалентна дренажна способност надлъжно и напречно на материала. Този тип дренажни геокомпозити имат най-висока проводимост спрямо всички останали видове при относително ниски натоварвания (до 20 kPa) и са подходящи при отводняване на спортни съоръжения.

Твърда профилирана триизмерна мембрана от полиетилен висока плътност

Сърцевината е водонепропусклива и осигурява висока проводимост на всякакъв тип флуиди както в надлъжна, така и в напречна посока. Дренажните геокомпозити с този вид ядро се използват успешно при изграждане и рекултивация на сметища. Голямата коравина на ядрото позволява висока хидравлична проводимост при натоварвания от 500 кPa.

V- образни нишки от полипропилен

Сърцевината на тези дренажни геокомпозит е изградена от много на брой V-образни екструдирани полипропиленови нишки. Дренажните геокомпозити с полипропиленово ядро имат голям дренажен капацитет при ниско и средно натоварване (до 200 kPa) върху материала. Този тип дренажни композити се използват предимно в гражданското строителство, при направата на зелени покриви, спортни игрища и рекултивацията на сметищата.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 • Дренажна система при изграждане и рекултивиране на сметища;
 • Газ-дренажна система при рекултивиране на сметища;
 • Дренажен пласт при спортни терени и игрища;
 • Дренаж на почви податливи на замръзване;
 • Дрениране под сградни фундаменти;
 • Дренаж на пътни настилки и летища;
 • Дренаж зад подпорни стени;
 • За откриване на течове между двуслойни хидроизолационни детайли;
 • Като вертикален дренаж;
 • При изграждане на дренажна система на тунели;
 • Под пътни и железопътни основи;

 

ПРЕДИМСТВА

 • Заместват до 1 м естествен дренажен материал;
 • Голямо разнообразие в зависимост от приложението и необходимия дренажен капацитет;
 • Бърз и лесен монтаж;
 • Голяма дълготрайност;
 • Ниски разходи при изграждане на дренажен пласт;
 • Рециклируем продукт, който във времето не отделя вредни замърсители във водата и почвата;
 • Висока проводимост, дори при дългосрочно натоварване;
 • Едно транспортно средство с дренажен геокомпозит е еквивалентно на 400 с естествен дренажен материал;
 • Устойчивост на химични и биологични процеси;
Свалете каталога
За повече информация: 

За да получите допълнителна информация или да отправите запитване, моля свържете се с нас:

+359 2 953 24 18

office@viacon.bg