Нетъкани геотекстили

Геотекстилните продукти са произведени от полипропиленови или полиестерни влакна, съединени механично чрез процес на иглонабиване и термично свързване на нишките. Геотекстилите са широко разпространени в строителството, като биват използвани в пътното и железопътното строителство, хидротехническото строителство, горското и селското стопанство, както при изграждане и рекултивации на сметища.

Продукти с подобно предназначение: нетъкани геотекстили, тъкани геотекстили, геомрежи, усилващи геокомпозити (геомрежа + нетъкан геотекстил).

Геотекстилите имат изключително широка вариативност в размерите на ролките – до 6 метра ширина и до 100м. дължина.

При полагане на геотекстилите е нужно да се предвиди и презастъпване на отделните ленти, в надлъжно и напречно направление. Презастъпването между лентите става на минимум 100мм от края на лентата.

Геотекстилите се делят на две основни групи – нетъкани геотекстили и тъкани геотекстили.

Нетъкани геотекстили

Нетъканите геотекстили са най-широко разпространеният геосинтетичен материал. Те се произвеждат от хаотично преплетени, изкуствени нишки с дълготрайност, зависеща от полимера, от който са произведени. Нетъканите геотекстили изпълняват една или няколко от следните пет функции: разделяне, усилване, филтрация, дрениране и предпазване. Областите на приложение са многообразни и включват:

- Разделителен пласт между основата на пътя и земната основа при пътното и ЖП строителство;

- Защита на геомембрани, хидроизолационни и други материали изложени на риск от повреда;

- При изграждането на дренажи;

- Защита от ерозия на речни и морски брегове;

- Усилване на слаби почви, изграждане на временни пътища и много други.

Нетъканите геотекстили имат способността лесно и ефективно да стабилизират почви с ниска носимоспособност и да ограничават разрушаването на уязвими пътни конструкции. Те могат да се използват като отделящ слой между почви или инертни материали, с различен зърнометричен състав. Нетъканите геотекстили имат голяма дълготрайност и малки удължения.

Предимства:

- Лесно и ефективно стабилизиране на слаби почви;

- Ограничават разрушенията на уязвими пътни конструкции;

- Висока устойчивост на механични повреди;

- Дълготрайност и висок филтрационен капацитет;

 

Приложения:

- Предпазване на подземни хидроизолации и изолационни екрани при изграждане на сметища;

- Укрепване на скатове;

- Защита на речни брегове;

- Увеличаване на стабилността на насипи;

- Изграждане на дренажи;

Свалете каталога
За повече информация: 

За да получите допълнителна информация или да отправите запитване, моля свържете се с нас:

+359 2 953 24 18

office@viacon.bg