Тъкани геотекстили

Тъканите геотекстили са материали, характеризиращи се с изключително висока якост при скъсване. Отличават се с висока якост на статично (CBR) и динамично пробиване. Според вида на материала, от който се произвеждат, те се делят на полипропиленови (с якост до 300 kN/m) или полиестерни (с якост до 1200 kN/m). Основната функция, която изпълняват тъканите геотекстили, е усилване на носещата способност на слабите почви. Тъканите геотекстили предотвратяват смесването на пластовете, които разделят, като същевременно допускат преминаването на вода, но не и на почвените частици, от едната към дугата страна на материала. Тези материали се произвеждат на ролки с ширина до 5,3 м и дължина в зависимост от нуждите на конкретния проект.

Продукти с подобно предназначение: нетъкани геотекстили, тъкани геотекстили, геомрежи, усилващи геокомпозити (геомрежа + нетъкан геотекстил).

Приложения:

- Усилващ и разделителен пласт между основата на пътя и земната основа при пътното и железопътното строителство;

- Усилване на основата под фундаменти, подпорни конструкции и армонасипни стени;

- Изграждане на армонасипни конструкции;

- Разделителен пласт между почви и материали с различни свойства и характеристики;

- Усилване на слаби почви, изграждане на временни пътища и много други.

 

Предимства:

- Усилващ и разделителен пласт между основата на пътя и земната основа при пътното и железопътното строителство;

- Усилва ефективно земната основа;

- Висока якост при скъсване, статичен и динамичен пробив;

- Предотвратява деформации в конструкциите вследствие на слаба земна основа;

- Полага се бързо и лесно;

- Не изисква специализирана механизация при монтажа;

Свалете каталога
За повече информация: 

За да получите допълнителна информация или да отправите запитване, моля свържете се с нас:

+359 2 953 24 18

office@viacon.bg