Геосинтетични материали

Геосинтетичните материали са полимерни продукти, които намират широко приложение в строителството.За да отговорим на нуждите на нашите клиенти по отделни техни проекти, Виакон България ЕООД предлага широка гама от геосинтетици като тъкан и нетъкан геотекстил, биоразградими и синтетични материали за ерозионен контрол, дренажен геокомпозит, геомрежа за армиране на асфалтовите пластове и др.

 

 

За повече информация, моля, съврежете се с екипа на Виакон България ЕООД, който с удоволствие ще Ви съдейства.